Словото на Господа го изпитваше

Словото на Господа го изпитваше
от

В прекрасния 105 псалом, който е посветен на взаимоотношението на Бог с Неговия народ Израил, един стих привлече вниманието ми днес и ме накара да се замисля.

В пасажа от 16-ти до 22-ри стих псалмистът припомня историята на Йосиф в Египет. И там четем:

18 Притиснаха краката му с окови;
душата му страдаше в притискането на желязото,
19 докато дойде време да се изпълни думата му;
защото словото Господно го изпитваше.

Фразата „словото Господно го изпитваше“ ме накара да се замисля.

Какво означава словото на Бог да те изпитва?

Върнах се назад и започнах да чета от началото. Мисля, че намерих отговора в стих 5:

5 Помнете чудесните дела, които е извършил (Господ),
знаменията Му и отсъжданията на устата Му…

Когато се чувстваш като окован, когато си притиснат от всички страни и душата ти страда „от притискането на желязото“, това е време на изпит. Словото, което Бог е изговорил за теб, Неговите обещания за живота ти, за дома ти те изпитват. Помниш ли ги? Стъпил ли си с вяра на тях? Държиш ли ги пред очите си, докато си в изпитанието, така че да не се обезсърчаваш, да не се страхуваш и да не отслабват ръцете ти?…

Словото Господно те изпитва. Докога? Докато дойде време да се изпълни думата, която си изговорил с вяра. Докато всички, които те познават, видят с очите си, че твоята вяра в Бога не е суетна и че да се довериш на Бог за живота си е най-добрият избор, който можеш да направиш.

Днес всеки от нас е под силния натиск на думите, които идват от света, за да ни проповядват страх и безнадеждност. Но ние, които сме познали Бога, имаме Неговото слово вътре в нас, имаме Неговите прекрасни обещания за мир, а не за зло, защото Нашият небесен Баща иска да ни даде бъдеще и надежда.

Помним ли чудесните дела, които Бог е извършил в живота ни? Помним ли знаменията Му и праведните Му присъди? Ако гласовете на света не са ги заглушили в нас, много скоро Царят ще прати да ни развържат и ние ще бъдем свободни. И не само това, но ще бъдем повече от победители!

21 Постави го господар на дома си
и управител на целия си имот,
22 за да връзва първенците му по волята си
и да поучава старейшините му на мъдрост.


Екипът на Пророчески Глас иска да ви напомни думите на апостол Яков: „Бъдете и изпълнители на словото, а не само слушатели, да лъжете себе си.“ (Яков 1:22) Насърчаваме ви да изберете поне една истина от посланието, което прочетохте, и да я приложите във вашия живот. Можете да споделите вашите мисли, въпроси, и начинът, по който сте приложили наученото, на нашата фейсбук страница.

Сподели в