Служение Нов Живот

През 2000 г. Жоро и Марияна Пенчеви основават служение Нов Живот. Те са посветени да търсят и да изпълняват целите и намеренията на Бог за това поколение. Сърцата им горят от желание да достигат тези, които не познават Исус Христос като техен Господ и Спасител – в София, в други населени места в България и по целия свят. Те се посвещават да предават своето откровение за „новото създание“ в Исус Христос където и да служат.

След като основават църкви сред ромите, Жоро и Марияна все по-силно усещат Божия призив да се посветят предимно на това служение. Служението им сред ромите се състои в това да наглеждат църквите, които са посадили, да екипират лидери и служители, да проповядват и да изявяват Божията любов практически.

Жоро и Марияна ходят в чудеса и знамения и демонстрират, че Исус Христос е същият вчера, днес и завинаги. Чрез името на Исус Христос Жоро и Марияна виждат ежедневни чудеса в своето служение – изцеления, възкресения и други свръхестествени проявления на Святия Дух.

Жоро и Марияна са посветили живота си да видят светлината на евангелието да завзема и най-дълбоката тъмнина, Божията сила да се излее и цялата слава да бъде за Исус!

За финансова подкрепа:

Марияна Пенчева

Алианц Банк България АД, София

IBAN: BG49BUIN95611000383519

PayPal: mariana@globalcelebration.com

За повече информация:

Служение Нов Живот