Служението на ангелите

Служението на ангелите

Фактът, че единият ми дядо се казваше Ангел, а другият Гаврил, не е поводът да пиша по темата. Моята квалификация се дължи на дългогодишно изследване на Божието слово и на различни опитности в тази област. Както подчертавам в уводите към повечето си статии, форматът не ми позволява подробно и изчерпателно изложение по темата. Целта ми по-скоро е да снабдя читателя със зрънца истина и да го мотивирам към собствено изследване.

Гръцката дума, преведена „ангел” на български, носи значение, близко до това на „пратеник”. Библията е записала редица прояви на тези славни същества, чиито характеристики могат да бъдат обобщени както следва:

 1. Ангелите са същества, сътворени от Бог
 2. Те са сътворени за служба на Бог и хората
 3. Поклонението към тях е форма на идолопоклонство и е забранено
 4. Всеки човек има поне един ангел, прикрепен към него
 5. В йерархията на Божието Царство ангелите са с по-нисък ранг отколкото новородените Божии деца
 6. На тях са поверени важни функции по отношение протекцията, снабдяването и водителството на Божиите синове и дъщери
 7. Има йерархия и сред самите ангели
 8. Михаил и Гавриил са единствените ангели, чиито имена са записани в Библията
 9. Ангелите могат да приемат човешка форма
 10. Сатана може да се преправя като ангел на светлината
 11. При бунта си срещу Бог херувимът, наречен в Библията Сатана, съблазни и излъга една трета от Божиите ангели
 12. Ангелите са задвижвани единствено и само от Словото на Бог, независимо дали е изговорено лично от Него, или цитирано от нас

Следват кратки описания на ситуации в моя живот, за които без сянка на съмнение знам, че включваха ангелска намеса:

Един ден, когато бях 8-9 годишен и живеех в Самоков, реших да пренебрегна инструкциите на родителите си и да се спусна с голяма скорост с колелото (съветски „Школник”) по нашата улица към натоварената главна улица. Когато обаче я приближих и се опитах да сложа контрата, „челната съветска технология” ми изневери и аз влетях в интензивния трафик, удряйки се в една от гумите на камион „Шкода”, каращ с голяма скорост. Въртеливото движение на гумата ме изхвърли във въздуха и след летеж от 5-6 метра аз се приземих на тротоара без никакви наранявания! Баща ми твърди, че липсата дори на драскотина се дължи на факта, че съм се приземил на дебелата си глава, но аз знам, че Бог беше заповядал на ангелите Си да ме пазят (въпреки че не Го познавах по онова време). Ако бях влетял в улицата секунда по-рано или по-късно, щях да попадна под камиона и да бъда смачкан!

Имах поне два подобни случая и в Атланта. При първия бях в колата (малък Форд Ескорт) на мой колега, който пропусна да спре на знак стоп. Колата беше ударена странично от масивен Форд Краун Виктория, движещ се с пълна скорост. Аз имах по-малко от секунда да призова Името на Исус! От удара нашата кола се обърна и се влачи по покрив около 15-20 метра. Отново бяхме невредими! Имах само една драскотина на главата си, защото когато колата спря и аз висях на предпазния колан с главата надолу, трябваше да го разкопчая, за да се измъкна през прозореца и тогава закачих раздробените стъкла. Благодаря на Бог за ангелите Му!

При друг случай – безумният опит за изпреварване от водач в насрещното движение доведе до ситуация, в коята три коли трябваше да се разминем с пълна скорост в две ленти. Божиите ангели отново направиха невъзможното възможно!

Искам да завърша с два кратки примера за материално снабдяване чрез ангели. През 1993 година на една конференция в София проповядвах за чудесата на финансово снабдяване. След събранието с няколко приятели отидохме в близката сладкарница, където възнамерявах да ги почерпя. Оказа се обаче, че не бях взел достатъчно пари със себе си. Когато тръгнахме да излизаме, без да сме поръчали нищо, до мен се приближи непознат мъж, приличащ на хипар, който ми даде необходимите пари! Нямах съмнение, че това беше ангел! Бог потвърждаваше словото, което бях проповядвал малко преди това!

Един мой приятел пък ми е разказвал как по времето на комунизма, когато е имал нужда от храна и дрехи, непознат човек ги е донасял нееднократно до вратата на апартамента му!

Бог иска да бъдеш благословен чрез служението на Неговите ангели! Искам да те предизвикам при следващия прочит на Библията да обърнеш внимание на всяка записана ангелска намеса. Това ще стимулира вярата ти в тази област и ще увеличи ангелския трафик между Небето и теб!

Сподели в