Страстта (горещото и интензивно желание) – „пренебрегнатото дете“ на поученията за вярата

Страстта (горещото и интензивно желание) – „пренебрегнатото дете“ на поученията за вярата

Страстите (делата) на плътта са тъмна и деструктивна сила и тези, които ги следват, няма да наследят Божието Царство (Галатяни 5:19-25).

От друга страна, страстта в новородения човешки дух е един от върховните градивни елементи във Вселената, защото има способността да активира безграничната сила на Създателя (Псалм 42:7)!

Интензитетът на твоята духовна страст е един от факторите, които определят успеха ти във вяра и молитва.

„Затова ви казвам: Всичко, каквото ПОИСКАТЕ в молитва, вярвайте, че сте го получили, и ще ви се сбъдне.“ (Марк 11:24)

„Ако пребъдете в Мен и думите Ми пребъдат във вас, ИСКАЙТЕ каквото и да желаете и ще ви се сбъдне.“ (Йоан 15:7)

„И така, изповядайте един на друг греховете си и се молете един за друг, за да оздравеете. Голяма сила има УСЪРДНАТА молитва на праведния човек.“ (Яков 5:16)

„КОПНЕЙТЕ за по-големите дарби, а при все това аз ви показвам един по-превъзходен път.“ (1 Коринтяни 12:31)

Ако вярата ти не произвежда ЖЕЛАНИТЕ резултати, едно от местата, които трябва да провериш, е интензитетът на твоето ЖЕЛАНИЕ!

 

Сподели в