Святият Дух – Свят, Славен Божий Дух!

Святият Дух – Свят, Славен Божий Дух!

Святият Дух! Толкова малко внимание от моя страна! Той не заслужава това. Той стои най-близо до мен, той е в мен. От Святата Троица Святият Дух е най-близо до мен. Той е моят Съветник, Утешител, Насърчител. Дава ми мъдри съвети. Говори ми по всякакъв начин (чрез слово, откровения, видения, сънища). Той не ме оставя. Той е верен и отдаден Приятел. Не ме изпуска от погледа Си. Бди над мен непрестанно. Нито за секунда не отклонява погледа Си от мен. Следи всяка моя стъпка, всяка моя мисъл.

Той ме съживи, защото бях духовно мъртва. Той поддържа живота ми, защото е Животворящ. Той ми дава сила да преодолявам непреодолимото. Той ми дава мъдрост, защото Той я е създал и тя ми е нужна за живота ми на тази земя. Той ме учи да имам страх от Господа. Той силно желае да бъда в групата на „разумните девици“, чиито светилници са пълни с масло. Да бъда изпълнена с Него самия. Да имам и да живея вечния живот, след като ме роди отново.

Благодаря Ти, Святи Душе, че ме откри и призова с толкова много любов! Беше настоятелен. Даваше ми нови и нови възможности. Говореше ми по всякакъв начин, не се умори и не се отказа! И колко голяма е била радостта Ти, когато се обърнах. Твоята нежност и любов ме докоснаха. Това беше Твоят вик, излизащ от сърцето Ти и отправен към моето! И моето сърце чу и откликна. Няма по-велика сила от любовта! Тя е нежна, внимателна, ненатрапчива, но настойчива и много търпелива…

Святи Душе, желая да чувам все по-ясно гласа Ти. Учи ме на това! Учи ме да бъда внимателна и чувствителна! Да не се разсейвам с грижите в този свят, нито с безсмислени дела. Благодаря Ти за всичко, което правиш за мен и с мен. Моля Те да продължаваш. Нямам по-верен приятел от Теб. Ти си Бог и аз разговарям с Бога! Колко чудно и чудесно е това!

Говоренето на непознат език! Този дар от Бога! Тази възможност за разговор – да казвам неща, които са в сърцето ми, Бог да чува и да отговаря! Когато изговарям думи на непознат език с моите устни и глас, аз изговарям думите на Бог. Те идват от Него, минават през мен и отиват към Него. Аз съм само проводник. Изговореното слово има сила за живот или за смърт. Затова Бог изпрати Словото Си и То стана плът, за да ни говори във физическото ни измерение! Словото Му в плът изговаряше думи на живот за хората! И То говори и на мен. Благодаря Ти, Отче! Благодаря Те за Словото, което стана плът – за Исус. Благодаря Ти, че след като приех Словото, Ти ми даде Святия Си Дух. Сега не съм сама. Имайки Него, аз имам Теб! Имам Те в сърцето си. Имам Господ, Който обитава в мен!

„Духът на славата и на Бога почива (отдъхва, намира се в покой) на мен…“
(1 Петрово 4:14

Бог е славен Бог и Неговият Дух е славен. Той ни представя славата на святия Небесен Баща и Той е самата слава. Той е славен Дух. Той е Свят Дух. Той е Божият Дух! Алилуя!

Сподели в