Свидетелства

„Исус Христос е същият вчера, днес и завинаги.“ (Евреи 13:8) Той и днес спасява, възкресява, изцелява, освобождава, снабдява и благославя.

В този раздел можете да прочетете разкази за нещата, които Исус е извършил в живота на хора.

В Библията четем, че „свидетелството за Исус е духът на пророчеството” (Откровение 19:10). Всеки път, когато свидетелстваме за това, което Исус е извършил за нас, ние пророкуваме същия пробив на други хора – казваме: „Бог го направи за мен, Той може да го направи и за теб!“ Когато четем за чудесата, които Бог върши в живота на другите, ние се изпълваме с вяра за нашия собствен пробив.

Важността на пазенето на свидетелствата за Божията намеса е ясно описана в Псалми 78:

„Това, което чухме и научихме,
и нашите бащи ни разказаха,
няма да го скрием от синовете им в бъдещото поколение,
а ще повествуваме хвалите на Господа,
Неговата сила и чудесните дела, които извърши,
защото Той постави свидетелство в Яков
и положи закон в Израил,
за които заповяда на бащите ни
да ги възвестяват на децата си,
за да ги знае бъдещото поколение,
децата, които щяха да се родят –
които на свой ред да ги разказват на своите си деца.
За да поставят надеждата си на Бога
и да не забравят делата на Бога,
а да пазят Неговите заповеди
и да не станат като бащите си –
упорито и непокорно поколение,
поколение, което не утвърди сърцето си
и чийто дух не беше непоколебим за Бога.
Ефремовите синове, макар въоръжени и опъващи лъкове,
се върнаха назад в деня на боя.
Не опазиха завета на Бога
и в закона Му не склониха да ходят,
а забравиха Неговите дела
и чудесните неща, които им показа.“
(Псалми 78:3-11)

От този пасаж виждаме, че когато пазим свидетелствата на Бог и ги споделяме с други, това произвежда надежда и покорство у нас и у хората, на които свидетелстваме. Когато помним делата на Бог, ние ставаме непоколебими и способни да устоим в трудни времена.

В Откровение четем, че ние побеждаваме нашият враг чрез „кръвта на Агнеца и чрез словото на [нашето] свидетелство“ (Откровение 12:11). Когато свидетелстваме за Божията намеса в живота ни, ние получаваме сила за победоносен живот – фокусираме се върху Божиите дела и така израстваме в откровение за превъзходството на Неговата сила над тази на врага. Дяволът става все по-слаб за нас и ние започваме да го побеждаваме в името на Исус, чрез силата на Святия Дух.

Отделете време да прочете за чудесата, които Бог върши днес. Изпълнете ума си с „Божиите новини“ и съвсем скоро ще загубите интерес към „дяволските новини“ – делата на един победен враг, който съвсем скоро ще бъде поставен под нозете на вярващите.

Ако искате да изпратите свое свидетелство, можете да го направите в раздел „Изпрати“.