Използвай Божието всеоръжие срещу болестта и болката!

В едно от предишните свидетелства споделих как молитвата с вяра (наричана също молитва с авторитет) доведе до изцеление на жена, намираща се на разстояние от около 5000 километра. В настоящето свидетелство описвам сходна ситуация – наша позната, намираща се на приблизително същата дистанция и страдаща от сериозен здравословен проблем – силни, повтарящи се, главоболия.

По онова време, базирано на светлината, която имах върху Библията, аз бях развил практиката всяка сутрин да поставям „чрез вяра” Божието всеоръжие, описано в шеста глава на Посланието до Ефесяните. В един от разговорите по телефона с моята позната аз ѝ предложих да приложи тази практика. Тя го направи и няколко седмици по-късно ме уведоми, че главоболията ѝ изчезнали напълно.

Днес аз имам повече светлина върху Словото на Бог и вместо всяка сутрин да слагам „чрез вяра” Божието всеоръжие, аз се научих въобще да не го свалям! В онзи момент обаче и аз, и моята позната взехме цялото, макар и ограничено откровение, което имахме, и го приложихме с добър успех.


Откъс от предстоящата за печат книга на Валери Канчелов „До Атланта и назад – избрани статии и свидетелства за верността на Бог“.