Бучка изчезва след молитва за благословение

През август 1997 г. заедно с един служител отидохме отново в Ахтопол, мястото, където бях новороден седем години преди това. Наред с другите неща, бяхме помолени да благословим една брачна двойка.

Ние положихме ръцете си на тях, благословихме ги в Името на Исус и продължихме да се молим на непознати езици. Това, което не знаехме е, че жената е имала бучка в една от гърдите си, която е била сериозен повод за тревоги и която е изчезнала след молитвата. Няколко дни по-късно това семейство сподели свидетелството си с нас и ние заедно се зарадвахме поради добрината на Бог.


Откъс от предстоящата за печат книга на Валери Канчелов „До Атланта и назад – избрани статии и свидетелства за верността на Бог“.