Бучки и израстъци изчезват

Не съм сигурен точно защо (може би това е едно от проявленията на изцеление, описани в 1 Коринтяни 12:9), но почти всеки човек, имащ бучки или други израстъци в тялото си, е бил изцелен, след като сме му служили чрез силата на Святия Дух. Доколкото знам, само една жена към момента е пропуснала да получи изцеление.

За пръв път видях проявление на тази дарба на един семинар в Габрово, на който бях поканен да послужа през февруари 1997 година. На едно от събранията двама души с израстъци (единият на ръката, другият на главата) дойдоха за молитва. Заедно с други служители положихме ръце на тези скъпоценни братя и аз проклех тези израстъци в Името на Исус (Матей 11:23). Въпреки че нямаше незабавна видима промяна, силата на Бог беше освободена в телата им. Около две седмици по-късно получихме обаждане от пастора на тези хора (и организатор на конференцията) с новината, че израстъците са изчезнали напълно!


Откъс от предстоящата за печат книга на Валери Канчелов „До Атланта и назад – избрани статии и свидетелства за верността на Бог“.