Десет години бездетност

Десет години не можех да имам деца. Не едно богослужение в София пастор Пламен Петров се моли за мен и ми каза, че Бог ще ми даде дете и то ще бъде Божи дар.

Малко след това забременях без каквато и да било лекарска намеса. На 23 януари се роди моят подарък от Бог – Божидара!

Слава да бъде на името Му! Велик е нашият Спасител!

Борислава Еленкова

Свидетелство от Служение Пламен Петров