Жена, изцелена по време на финансов семинар

През юни 2005 г. организирахме библейски финансов семинар в София. Въпреки че физическото изцеление не беше сред темите на семинара, на едно от събранията, докато говорех за това, че Христос ни е освободил от проклятието на Закона (бедността и болестта са част от него), една скъпоценна сестра получи изцеление на колената. Аз научих за това няколко дни след семинара. За дълго време тя е била крайно ограничена в способността си да се придвижва; след въпросното събрание обаче тя изкачила без чужда помощ няколко поредни пъти стълбите до нейния апартамент!

„Бог изпрати словото Си и ги изцели” (Псалм 107:20)


Откъс от предстоящата за печат книга на Валери Канчелов „До Атланта и назад – избрани статии и свидетелства за верността на Бог“.