Кисти на яйчниците

Благодаря на Бог и отдавам слава на името Му!

През есента на 2016 година посетих богослужение с пастор Пламен Петров в гр. София. Вярвах, че ще получа своето чудо, защото дойдох за среща с Господ Исус Христос. От няколко години страдах от кисти на яйчниците и тъй като не нямаше подобрение, предадох всичко в ръцете на Бог.

Когато пастор Пламен Петров влезе в църквата, почувствах мощно присъствие. По време на общата молитва лицето ми гореше. Докато чаках реда си за индивидуална молитва, почувствах болки в корема, които бяха толкова остри, че не можех да стоя права. Пастор Пламен Петров положи ръка върху мен и тялото ми се разтресе като от електричество. При повторното полагане на ръка върху мен почувствах огромна сила, която влиза на болното място. Дишах дълбоко и чух пастора да казва, че нечистият дух излиза. Обувките ми натежаха и усещах парене в краката.

Три пъти пастор Пламен Петров ми положи ръце и почувствах облекчение. Имаше видима промяна във външния ми вид. Нямах подуване по корема и тялото. Вярвах, че съм изцелена от кистите. Отидох на преглед се след няколко дни и лекарят потвърди, че съм съвършено здрава.

Отдавам слава и хвала на Господ за Неговите чудеса в живота ми!

Меги

Свидетелство от Служение Пламен Петров