Възли на щитовидната жлеза

 

Слава на Господа! Алелуя!

Това е свидетелство за моето изцеление.

На 14.07.2016 г. бях вкъщи и гледах интернет богослужение с пастор Пламен Петров. Когато той започна да се моли, в самото начало на молитвата получи слово на знание, че някой получава изцеление на гърлото, и показа мястото – точно отляво. Това бях аз.

Благодаря Tи, Татко мой, за милостта Ти към мен, в името на Исус Христос!

Точно отляво имах 2 възела на щитовидната жлеза. Имам медицински документ за моето състояние. При нас това е родово проклятие по майчина линия, защото и моите три деца имат възли и проблеми с хормоналните нива – разбрахме го наскоро.

Когато пастор Пламен каза, че някой получава изцеление, аз започнах да плача, защото бях сигурна, че е за мен. Започнах и да кашлям. Държа да спомена, че същата вечер бяхме поканени заедно с други хора от църквата на освещаване на нов дом. Но аз знаех, бях сигурна, че ако избера моя Небесен Баща пред една приятна вечер и с това Му покажа, че Той наистина заема първо място в живота ми не само на думи, Той ще прояви милостта Си към мен… за пореден път.

Толкова съм щастлива! В потвърждение на моето изцеление прилагам резултатите от изследванията, които направих след тази молитва.

Не за първи път давам свидетелство за Божията слава, която идва чрез служението на това прекрасно семейство – пастор Пламен и Мария Петрови. Сърцето ми прелива от любов и вяра благодарение на тях!

Елизабета

Свидетелство от Служение Пламен Петров