Спасен от самоубийство и освободен от хомосексуализъм, днес служи на хората от ЛГБТ общността

От Рики Челет, изпълнителен директор на Ливинг хоуп министрис

На 18-годишна възраст, завършвайки с един от най-високите успехи в класа си и изнасяйки реч при дипломирането си, бях по-нещастен, отколкото някога съм бил в живота си! По всички външни белези бях на върха на света. Бях „добро момче“, спечелих страхотни стипендии, не псувах, не пушех и не пиех, бях председател на студентския съвет и тийнейджър на годината, но вътрешният ми свят беше кошмар.

Детството ми беше изпълнено с тайни и объркване. Въпреки привидния успех, аз бях вътрешно уплашено момче, отчаяно нуждаещо се да получи признание от някого. Чувствах се отчужден от почти всички около мен и годините на сексуално насилие в детството предизвикаха в мен почти неконтролируемо желание за емоционално внимание от други мъже. Злоупотребата започна, когато бях малък и в началото не знаех, че в това има нещо нередно; за мен беше просто „нормално“. Това се случваше почти ежеседмично в продължение на повече от десетилетие и аз обожавах насилника си. Той беше дълбоко ангажиран с мен; казваше ми, че ме обича и знаеше точно как да манипулира емоциите ми, за да му сътруднича.

На 18 години със задушаващо чувство, че това, което правех, е грешно и че това, което чувствах, не е това, което искам да чувствам, се опитах да се самоубия. Исках цялата болка да свърши и някой най-накрая да види, че ме боли под шарадата на моя завършен живот. Но всъщност никой не забеляза, освен един.

В стаята ми една късна вечер, след неуспешен опит за предозиране с наркотици няколко седмици по-рано, хванах пистолет и го сложих в устата си, за да си пръсна черепа. Бях решил, че това ще бъде бързо, безболезнено и окончателно. Това, което не очаквах, беше, че когато трябваше да дръпна спусъка, думите на един баптистки проповедник прокънтяха в дълбините на сърцето ми. Бяха думи относно тази истина, наречена благовестие, и този човек, наречен Исус, Който можеше да преобразява сърца и животи. Когато за първи път го чух, бях в църквата на моя приятел, изтърпявайки проповедта, за да репетирам с него да пея на клавирния му рецитал. Не бях заинтересован от това благовестие или този Исус. Бях „доброто дете“. Аз имах далеч по-добро поведение от „християните“, които познавах. Но в този момент поведението ми не беше това, което отекваше като истина в сърцето ми. Докато размишлявах върху думите на проповедника за този Исус, Който умря на кръст за греховете ми и Който искаше да ми даде ново сърце и ново начало, това изглеждаше като единствената възможност на света. Извадих пистолета от устата си и извиках в тъмнината: „Не знам дали си истински, дали си там и дали си направил това, което казват, че си направил на кръста, за да отнемеш греховете ми, но ако си, и ако не направиш нещо в мен в момента, ще дръпна този спусък и ще си пръсна мозъка.“

В този момент Исус, в Когото се съмнявах, извърши делото, заради което беше умрял, да ми покаже. В този момент в мен се промени нещо, което напълно преобрази живота ми и мисленето ми до днес. В този момент благовестието на Господ Исус Христос, Неговата смърт, погребение и възкресение на мястото на нечестиви и съсипани хора като мен, стана реалност. В този момент промяната се случи по начин, който никога не бих могъл да си представя.

В онази вечер все още имах същото семейство, същия насилник, който отново и отново щеше да се опитва да прави с мен неща, имах същите обтегнати взаимоотношения и усещане за отчуждение, но знаех, че имам небесен Отец, Който никога няма да ме изостави или да ме забрави; някой, който беше обещал да бъде баща на сирачетата.

Това събитие преди малко повече от 30 години започна процеса на промяна в живота ми. За времето, в което служа на Господа повече от 30 години, видях същия този процес, макар и с разлика в детайлите, хората и обстоятелствата, да променя живота на безброй хора. Няколко години след като срещнах Исус открих и жената, която ми е съпруга вече 30 години. Сега ръководя Ливинг хоуп министрис (livehope.org), организация с нестопанска цел, която провъзгласява Божията истина, докато „пътуваме“ с онези, които търсят изцеление на сексуалността и взаимоотношенията в живота си чрез по-близко общение с Исус Христос. Бог може да извърши невъзможното!

Убеден съм, че промяната не само е възможна, но че е задължителна за всеки, който наистина се срещне с Исус и разбере кой е Той и какво е направил за нас.

Не ме разбирайте погрешно. Все още се боря с грехове от всякакъв вид и все още понякога мога да бъда преследван от греховете на моето детство и онези копнежи за други, които не би трябвало да имам. Но аз не прегръщам тези чувства и не позволявам на тези чувства да определят живота ми. Сега знам, че съм мъж, истински мъж, надарен и благословен от Бог, за да Му служа. Може да не харесвам всички неща, които правят другите мъже, и дори да не правя нещата, които правят другите мъже, но това няма нищо общо с това, на Кого принадлежа. Аз съм Негов. Купен съм с цена.

Сега се радвам да споделя, че посланието на евангелието преобразява хората – всички хора, всеки народ, всякакви човеци – които ще повярват в Неговата истина и ще прегърнат нейния родоначалник Исус Христос. Може да не разбирам произхода на греха или провала на всеки човек, но знам, че независимо от болестта, решението винаги е едно и също – благовестието. То е истината, която е променила света. То е истината, която преобрази живота на апостол Павел от убиец на християни до велик борец за вярата и мъченик за Христос. Благовестието е истината, която продължава да освобождава грешника, и е нещото, променяло сърцата и живота на хората в продължение на векове, превръщайки ги в невероятни съдове на любов, благодат, милост, състрадание и прошка.

Честно казано, вече не споря за промяна, просто казвам на хората да се огледат. Всичко се променя и ще продължи да се променя. Искам да се срещнете с Исус и с благовестието, защото след като го направите, ще се промените – и това е гарантирано!


Превел от английски: Георги Титков