Божията милост към един йога

Когато преди повече от тридесет години намерих спасителната вяра в Господ Исус Христос, най-добрият ми приятел и състудент в Юридическия факултет на Софийския Университет беше въвлечен в Йога и в други източни учения и практики. Аз споделих Евангелието с него, но простотата на посланието беше неприемлива и дори обидна за неговия високоразвит интелект.

От своя страна моят приятел неведнъж се опитваше да ме „завербува за тъмната страна”. В един такъв случай двамата с него посетихме национална конференция на практикуващите Йога в България, която се проведе в зала „Универсиада” и беше водена от най-известния „гуру” в страната.

„Гуруто” откри конференцията с молитва към „хималайските богове”. Това ме изненада, може би защото очаквах по-умерен, „светски” подход към цялото събитие. Разбира се, аз отказах да участвам в тази молитва и още в началото напуснах залата!

По-късно аз се обадих на моя приятел и отново го предупредих за опасностите, идващи от Йога и от другите източни религии. Той уважително отхвърли предупреждението ми, но само няколко месеца по-късно имаше възможност да се убеди в неговата състоятелност и сериозност.

Един ден през лятната почивка между семестрите, докато практикувал лансираната от йогите медитация, духът на моя приятел излязъл от тялото му и не можел да се върне обратно. Това, което го е извадило от критичното състояние, бил звукът на звънящия телефон. (Без да знам какво се случва, аз реагирах на подтик в моето сърце да му се обадя.)

Излишно е да казвам, че приятелят ми беше едновременно изплашен и впечатлен. Това, което пък впечатли мен, беше Божията нежна грижа дори към хората, отхвърлящи предложението Му за примирие. Ще дойде ден, когато срокът на това предложение ще изтече и Той ще сломи враговете Си, но ДНЕС Неговата десница още е протегната! Не губи време, но призови Името Му с вяра и ще бъдеш спасен от греха си!

С минаването на годините загубих връзка с този мой приятел и не знам как точно са се развили нещата в живота му. Молитвата ми за него е да познае Божията спасителна благодат в лицето на Исус Христос. Ако ти си сред тези, които също още не познават тази благодат, това е молитвата ми и за теб!


Откъс от предстоящата за печат книга на Валери Канчелов „До Атланта и назад – избрани статии и свидетелства за верността на Бог“.