Чудна поява на страници

Искам да ви разкажа как Господ ми даде първото знамение, за да вярвам в Него.

Вече бях приела Святия Дух и започнах да изучавам Библията. Един ден, когато отворих Библията си, установих, че липсват десет страници от нея. В продължение на четири или пет дена проверявах детайлно дали страниците са там, но ги нямаше.

Реших да споделя това с моята учителка, защото тя ми беше подарила Библията. Тя я взе, за да я върне в Българско Библейско Дружество, които и обещали да я заменят с друга. По-късно същия ден тя ми се обади и ми каза, че по път към Дружеството проверила Библията и видяла, че страниците са там. Проверила обстойно, прегледала отново и те били там!

Беше ми доста трудно да приема това, но когато взех Библията си в ръце, страниците бяха там!

Тогава започнах да вярвам още по-силно в Исус Христос. Тази случка силно ме впечатли и ме вдъхнови да вървя по Неговия път.

От Деница