Животът ми след като бях кръстен в Святия Дух

Аз получих кръщение в Святия Дух на конференция в София през пролетта на 1991 година. Отначало не разбирах всичките ползи от него, но когато през лятото започнах целенасочено да се моля на непознат език, видях следните резултати:

1. Дългогодишни греховни навици, с които преди това нямах силата да се справя, бяха бързо разрушени.
2. Чувствителността ми към Божието водителство нарастна.
3. За първи път Святият Дух извърши чудо на физическо изцеление чрез мен – глухо ухо беше отворено.
4. Сферата ми на духовно влияние се увеличи – бях поканен да проповядвам в сравнително голяма църква (не съм сигурен, че това беше добра идея, защото по онова време бях съвсем нов във вярата).

Убеден съм, че се случиха и много други положителни промени, чиито спектър ще разбера във вечността. Най-голямото благословение от кръщението в Духа обаче беше способността да видя любовта на Отец и благодатта на Сина в едно ново, по-дълбоко измерение. Това измерение е достъпно и за теб! Ако никога не си преживял кръщението в Святия Дух, придружено с говорене на непознати езици, просто го поискай от Исус. Той копнее да ти го даде!


Откъс от предстоящата за печат книга на Валери Канчелов „До Атланта и назад – избрани статии и свидетелства за верността на Бог“.