Когато Бог говори чрез децата

В книгата на пророк Йоил намираме някои от най-изумителните библейски пророчества. На този „малък” пророк му бяха показани „последните дни” на тази епоха с изливането на Святия Дух върху „всяка плът”, включително върху младите хора. Когато наименовахме първородния си син на този Божий служител, ние определено очаквахме той да бъде част от това изливане. И въпреки че светът оказва всевъзможна преса върху умовете на младото поколение, примамвайки ги в различни тъмни реалности, Бог остава верен на обещанията Си като изявява Себе Си в средата на ожесточената битка.

През лятото на 2005 година Йоел, който беше на около седем години, имаше духовно преживяване, в което очевидно беше взет на Небето. Той ни разказа, че там видял Исус, Който го прегърнал и му казал, че го обича.

Три години по-късно Йоел имаше видение и за ада, което той сподели във видео на YouTube. Свидетелството му достигна до близо 500 хиляди човека, буквално от всяка страна на света! Моето убеждение е, че в тези последни дни, ние ще бъдем свидетели на много подобни преживявания на деца и млади хора.

„И в последните дни, казва Бог, ще излея от Духа Си на всяка твар; и синовете ви и дъщерите ви ще пророкуват, юношите ви ще виждат видения и старците ви ще сънуват сънища. Още и на слугите Си и на слугините Си ще изливам от Духа Си. В онези дни ще пророкуват. И ще покажа чудеса на небето горе и знамения на земята долу – кръв, огън и облаци дим. Слънцето ще се преобърне в тъмнина и луната в кръв, преди да дойде великият и бележит ден Господен. И всеки, който призове името Господне, ще се спаси.“ (Деяния 2:17-21)


Откъс от предстоящата за печат книга на Валери Канчелов „До Атланта и назад – избрани статии и свидетелства за верността на Бог“.