Когато за първи път тълкувах непознати езици

В днешното свидетелство бих искал да споделя как проявлението на Святия Дух, наречено „тълкуване на непознати езици” се изяви за първи път в живота ми. Ако не си запознат със същността и действието на т. нар. „проявления/дарби на Духа”, препоръчвам следните статии:

Кръщение в Святия Дух

Как да разпознаем Святия Дух

Плодът на Духа

Дарбите на Святия Дух

Как работят дарбите пророчество и слово на знание

Това се случи в началото на 1992 г. по време на обща нощна молитва в офиса на църквата ни в София. Аз и още двама братя се молехме интензивно на непознати езици и в един момент достигнахме забележително единство в Духа, при което молитвата ни звучеше като рефрен от военен марш. Тогава изведнъж аз започнах да чувам на български думите, които изговаряхме. Нямаше никакво усилие от моя страна да чуя това, което Святият Дух казваше чрез нас. Не трябваше да „слушам със сърцето си” или да „правя стъпка на вяра”, както по-късно ми се е налагало при упражняването на тази дарба. Просто стоях и слушах на български това, което приятелите ми изговаряха на непознати езици и което звучеше като част от боен марш.

Посланието се състоеше само от три думи, които Духът на Бог повтаряше отново и отново – СЛОВО НА ВОЙНА! Бог мобилизираше и призоваше Своята Църква да атакува демоничната тъмнина в нацията и да освободи пленниците. Осъзнавам, че поученията за духовно воюване са стигали до някои крайности (трите части от мое кратко експозе може да намерите на следните линкове Що е духовно воюване и има ли то почва у нас? (1), (2) и (3)). Това, което обаче според мен е дори по-опасно от тези доктринални изкривявания, е духовният пацифизъм. Словото на Господаря на армиите към нас не се е променило и днес, почти тридесет години по-късно, и то е СЛОВО НА ВОЙНА!


Откъс от предстоящата за печат книга на Валери Канчелов „До Атланта и назад – избрани статии и свидетелства за верността на Бог“.