Кръст в небето

В началото на есента на 2003 година, след кратка почивка в Мъртъл Бийч, Южна Каролина, аз и семейството ми посетихме голяма християнска конференция, организирана от служението Morning Star във Форт Мил в същия щат. Исус Христос беше издигнат на тази конференция и Святият Дух свидетелстваше за Него с чудеса и знамения.

Една от вечерите може би 200-300 от посетителите се бяхме събрали в открития амфитеатър, принадлежащ на служението, за да видим театрална постановка, центрирана върху живота и смъртта на Стефан – първият християнски мъченик. В атмосферата имаше духовен глад и очакване.

Въпреки че когато представлението започна слънчеви лъчи още се гонеха в небето, докъм средата на пиесата, то беше вече напълно тъмно. В един момент хора от различни места на амфитеатъра започнаха да шушукат и да сочат нагоре. Когато и ние вдигнахме очите си към нощното небе, за наша изненада видяхме един голям бял кръст. Появата му нямаше как да се дължи на облаци, прожектори, кемтрейлс и други подобни (повярвайте ми, аз калкулирах всички възможности). Вярвам, че щрихирайки символа на непреходната Си любов, Бог просто свидетелстваше за жертвата на Своя Син и показваше почит към хора като Стефан, избрали да дадат живота си за вярата!


Откъс от предстоящата за печат книга на Валери Канчелов „До Атланта и назад – избрани статии и свидетелства за верността на Бог“.