Взаимоотношения, които остават

Настоящето нарастване на напрежението в места като Хонконг и Тайван поради вмешателството на китайския комунистически режим трябва да ни напомни колко е крехка религиозната свобода и да ни мотивира да използваме всяка отворена врата, за да занесем светлината на Евангелието до седящите в мрака. Тази ескалация също ми напомни за една такава възможност, която ми се даде преди десетина години.

В началото на 2010 година имах привилегията да посетя специална закуска за партньорите на служението на Райнхард Бонке, Христос за всички нации, която се проведе в един хотел в центъра на Атланта. Докато повечето от поканените се опитаха да заемат предните места, аз, отчасти поради нежеланието да се блъскам, отчасти поради покорство към думите на Исус, се настаних на една от задните маси. В онзи момент не осъзнавах, че това просто решение ще доведе до раждането на лично приятелство и стратегическо партньорство, които да кулминират в достигане на десетки, а може би и на стотици хиляди хора с Добрите вести на Господ Исус Христос!

Запознавайки се с останалите хора на масата, установих, че човекът до мен беше международният директор на служението InTouch Ратна Саджа (InTouch е медийното служение на пастор Чарлз Стенли; по онова време телевизионното им шоу беше най-разпространеното християнско предаване в света). Въпреки че църквата на пастор Стенли бе баптистка, Ратна беше харизматик, роден и израснал в Индия.

Няколко седмици след нашата среща Ратна ме помоли да му помогна с различни проекти на InTouch, най-ефективният от които беше разпространението на т.нар. Messenger – електронно устройство с 30 аудио проповеди на пастор Стенли, достъпно на различни езици. Бог отвори широко вратите пред нас и ние успяхме да организираме разпространението на хиляди от „месинджърите” в бивши съветски републики като Белорусия, Украйна, Казахстан… Кулминацията по мое мнение обаче беше служителска конференция в Хонконг, на която всеки от около 6000-те църковни лидери от цял Китай получи свое устройство. Само можем да спекулираме колко милиона китайски вярващи са били изградени и насърчени чрез тях!

Нека не преставаме да се молим за хората от региона!


Откъс от предстоящата за печат книга на Валери Канчелов „До Атланта и назад – избрани статии и свидетелства за верността на Бог“.