СПАСЕНИЕ

„Бях престъпник, но Исус ме намери.”

Спасение след изцеление на главоболие

От Ислям към Исус след свърхестествено изцеление

„Открих Бог след като видях рая.”

„Бях блудният син, който обичаше да пропилява всичко спечелено.”

Тесният път към вечен живот - свидетелството на Лидия Дюбе

„Аз бях прелюбодеец.”