Спасение след изцеление на главоболие

На 29.04.2017 г. с голямата ми дъщеря бяхме на детската площадка в центъра на Тетевен. Докато тя си играеше, погледът ми се насочи към едно малко момченце от ромски произход, което беше на пързалката. Имаше толкова много жизненост в него и беше толкова усмихнато! След няколко минути майка му седна на няколко метра от мен и когато я погледнах, Святият Дух ми показа, че често я мъчи главоболие. Седнах до нея и й казах: „Аз съм вярващ човек и Бог често ми показва болестите на хора, които Той иска да излекува. Имаш ли често главоболие?“ Тя потвърди и се съгласи да се моля за нея.

Бог ми показа, че главоболието й е причинено от изговорени думи върху нея, които разчупих в името на Исус. След молитвата тя каза, че вече няма болка в главата. Научих, че се казва Десислава. Казах й: „Виж, днес аз се молих за теб и болката си тръгна, но какво ще правиш, когато мен ме няма? Имаш нужда ти самата да знаеш как да се молиш и да бъдеш свободна.“ Разказах й за Исус, Който изживя безгрешен живот вместо нас, Който пое наказанието за греховете ни на кръста и Който отиде в ада вместо нас. Тя слушаше внимателно. След това я водих в молитва за покаяние.

Малко по-късно дойде съпругът й Северин, за да ги вземе от площадката. Беше много дружелюбен. Тръгнаха си, но не бяха изминали и сто метра, когато се върнаха. Деси му беше разказала за случката с главоболието и Северин искаше да се моля за нервите му. Водих и него в молитва за приемане на Исус. Разменихме си телефоните и се разбрахме да се видим на следващия ден – исках да се моля за кръщение в Святия Дух.

Когато се видяхме на следващия ден, Деси прие Святия Дух и проговори на непознат език. Северин не беше готов, но ме помоли, когато дойда следващия път в Тетевен, да излезем само двамата и да се моля за кръщение в Святия Дух и за него.

Толкова много ги заобичах тези хора! Бяха толкова отворени за Бог! Деси ми разказа, че винаги е вярвала, че има Бог, и че се е молила Той да й помага. Каза, че сега всяка вечер, след като сложи децата да спят, ще се моли „на този език“.

Уговорихме се да се виждаме, когато ходя в Тетевен. Нямам търпение да изградя взаимоотношение с тях. Бог ми подари нови приятели!

Свидетелство от Лина Хотнишка