Намиране на съпруга

Здравейте,

Искам да прославя Господ за това, че ме благослови със съпруга, и за Неговата вярност.

Преди няколко години п-р Пламен Петров се моли за мен и ми даде пророческо слово, че Бог ще приведе жената при мен.

„И Господ Бог създаде жената от реброто, което взе от човека, и я приведе при човека.“
(Битие 2:22)

След около една година друг Божи човек пророкува за мен, че Бог ми дава съпруга. Аз бях много учуден, тъй като на този етап от живота си мислех за съвсем различни неща. Бог обаче си има Негово време „… според намерението на Бога, Който действа във всичко по решението на Своята воля“ (Ефесяни 1:11б).

Тъй като имаме заповед от Бога да изпитваме пророчествата, аз се помолих за потвърждение дали това пророчество е от Него и след един месец на служба в гр. Елин Пелин п-р Пламен Петров пророкува за мен (без да съм споделял с него каквото и да било по въпроса), че „невястата е приготвена“.

До този момент нямах приятелка, нито излизах с момиче, но малко след това с бъдещата ми съпруга, с която се познавахме отпреди, започнахме да дружим, сгодихме се и след още няколко месеца се венчахме. Да бъде слава на Господ Исус Христос за това!

Бих желал да подчертая, че нито едно от пророчествата не посочи жената за мен конкретно по име. Внимавайте, ако някой ви пророкува по този начин! Ако Бог дава слово, че определен човек е за теб, Той несъмнено ще говори и на този човек същото!

Осъзнавам колко е важно възстановяването на пророческите дарове и служение в тялото Христово!

„Дето няма пророческо видение, людете се разюздават, а който пази закона, е блажен.“
(Притчи 29:18)

Росен

Свидетелство от служение Пламен Петров.