Съживлението на последното време

Съживлението на последното време

Здравейте приятели, ще ви споделя нещо насърчаващо. Преди време Ваня ходи при личния ни лекар Сашо Бучков. Някои го познават, той е наш брат в Господа.

Сашо споделил, че сънувал зала Сливница пълна с християни. Не знам дали си спомняте, но зала Сливница през 90-те години беше символ на съживление. Капацитетът на залата беше 1200 човека. Събирахме се през цялото време за всякакви поводи. А по време на общите ни събирания залата се пръскаше по шевовете.

Преди няколко години аз също сънувах сън, в който Христовата църква беше като един огромен великан, който ходеше по улиците и беше надежда и светлина за хората, който привличаше хората и те се тълпяха около него, защото имаха нужда от живота, надеждата и светлината, която този великан имаше, можеше да даде и даваше.

Приятели, сега се намираме в сезона на Бог, в който Той пресява църквата си и отделя плявата от житото. След като Бог пресее църквата си и отдели своята армия от верни войни, ще ги помаже и прати да донесат изцеление, надежда и светлина на света. И славата на Бог отново ще се върне в църквата и църквата отново ще бъде надежда, светлина и сол на света.

Не наричам това съживление, защото думата съживление буди определени асоциации, които не пасват на новия сезон, който предстои. Да, той включва и съживление, но ще бъде различно.

– Няма да е просто съживление, а ще бъде управлението на Божието Царство чрез своята армия.

– Няма да е като началото на 90-те години харизматичното, еуфорично съживление, което бързо беше потушено от нечестивите управници. Но този път нечестивците ще се сблъскат с една зряла, добре координирана армия, действаща като едно в Божествения синхрон на Святия Дух. Водена не от хора, а лично от Христос.

– Няма да е ръководено от лидери, пастори или личности, които да фрагментират църквата на Христос на различни фракции, течения и деноминации. Но управлението на Бог ще принадлежи само и изцяло на Господ Исус Христос – Главнокомандващият. Той ще води своите си чрез Святия Дух и те ще действат в синхрон като един.

– Няма да е само в големите сгради, организирано от големите лидери. Божието управление ще е навсякъде, но предимно навън по улиците, болниците, училищата, пазарите, нивите. Като малки изворчета, разпръснати из цялата страна, но напояващи навсякъде.

– Няма да отделяме време за Бог само веднъж седмично в неделя, защото ще сме постоянно с Него и на Негово разположение. Взаимоотношението ни с Бог ще е начин на живот и ежедневие.

– Няма вече да бъдем хранени с мляко в неделя от пастира, защото ще пораснем в пълнолетно мъжество и зрялост до пълната мярка на Христовата пълнота. Тогава всички ние ще бъдем храна за света, доставяща живот, изцеление, освобождение. Петкратното служение ще бъде възстановено в пълнота  – пастири, учители, пророци,  апостоли, евангелизатори. И вече няма да има никой, който да е пасивен слушател, но всички ще бъдем деятелни изпълнители чрез даровете, които Бог е раздал на всеки един според мярката на Христос.


Екипът на Пророчески Глас иска да ви напомни думите на апостол Яков: „Бъдете и изпълнители на словото, а не само слушатели, да лъжете себе си.“ (Яков 1:22) Насърчаваме ви да изберете поне една истина от посланието, което прочетохте и да я приложите във вашия живот. Можете да споделите вашите мисли, въпроси, и начинът, по който сте приложили наученото, на нашата фейсбук страница.

Сподели в