Съживлението в края на дните – мит или реалност?

Съживлението в края на дните – мит или реалност?

Както в много други области, така и по този въпрос мненията на християните са поляризирани. Основавайки се на различни апокалиптични текстове от старозаветните пророци, от Господ Исус Христос и от Неговите апостоли, някои хора са склонни да виждат последните дни на тази епоха само в мрачни багри. Други се придържат към виждането, че оттук нататък всичко в този свят само ще се подобрява, като нациите неминуемо ще бъдат християнизирани.

Както в повечето житейски сфери, така и тук, истината може да бъде открита някъде по средата. Словото на Бог съдържа изумителен баланс и в тази област. Тъй като най-вероятно библейските текстове, описващи тъмнината в края на дните, са добре познати на повечето читатели, ще се фокусирам предимно върху тези, които свидетелстват за светлината (съживлението, живота), посочвайки някои от тях и коментирайки, ако това е необходимо.

Битие (Книгата на началата) описва триумфа на Божията светлина над царящия на земята хаос (Битие 1:2). Книгата Изход пък съдържа изумително свидетелство за способността на Бог да пази и да се грижи за Своите хора дори и след грехопадението, както и модела на успоредно развитие на тъмнината и светлината (Изход 10:23).

Исая пророкува конфронтацията между светлината и тъмнината в края на дните, кулминираща в неизбежния триумф на живота (Исая 60:1-19).

Пророк Йоил добавя още багри към същата картина (Йоил 2:28-32).

Господ Исус Христос (персонифицираната Светлина) по време на земното Си служение казва на учениците Си:

„Жътвата е свършекът на света.” (Матей 13:39).

Това е жътва не само на злото, както някои считат, но и на всичкото добро, посято през поколенията.
Яков, едноутробният брат на Господ Исус и лидер на църквата в Ерусалим, потвърждава това.

„И така, братя, останете търпеливи до Господнето пришествие. Ето, земеделецът очаква скъпоценния плод от земята и търпи за него, докато получи и ранния, и късния дъжд.” (Яков 5:7)

Исторически погледнато проявленията на светлината (съживленията) следват тези на тъмнината (отстъпленията) и обратното. Въпреки че в повечето случаи връзката между тези две явления е ПОСЛЕДОВАТЕЛНА, има и примери за УСПОРЕДНОТО им протичане. Най-фрапиращият между тях е може би този с изливането на Божия Дух върху всяка от двете воюващи страни по време на Гражданската война в САЩ. В промеждутъците между военните действия хиляди хора, както от армията на Севера, така и от тази на Юга, познават спасителната сила на Господ Исус Христос! Така че нека не униваме! Да, пророчеството на апостол Павел за Голямото отстъпление (2 Солунци 2:1-12) ще се изпълни; в същото време обаче ние ще бъдем свидетели и на най-голямата жътва от души за Божието царство, която светът някога е виждал!


Екипът на Пророчески Глас иска да ви напомни думите на апостол Яков: „Бъдете и изпълнители на словото, а не само слушатели, да лъжете себе си.“ (Яков 1:22) Насърчаваме ви да изберете поне една истина от посланието, което прочетохте и да я приложите във вашия живот. Можете да споделите вашите мисли, въпроси, и начинът, по който сте приложили наученото, на нашата фейсбук страница.

Сподели в