Същността на християнското спасение (1) – Увод

Същността на християнското спасение (1) - Увод

Правилното разбиране за християнското спасение е жизненоважно за нас, вярващите. Ако имаме изкривена представа за нашето спасение, ние сме уязвими за заблудите на дявола и се превръщаме в потенциални разпространители на гибелни ереси. Апостол Павел предупреждава своя ученик Тимотей така:

„Бъди внимателен към себе си и в поучението си, постоянствай в това; защото като правиш това, ще спасиш и себе си, и слушателите си.“  (1 Тимотей 4:16)

В този стих виждаме три основни наставления за нас, вярващите, които искаме да бъдем спасени и да помагаме на други в техния спасителен път:

1. да имаме правилна доктрина относно спасението и да внимаваме да не се отклоним от нея;

2. самите ние да ходим в пътя, посочен от правилната доктрина за спасението, и да внимаваме да не се отклоним от него;

3. с постоянство да изпълняваме първите две наставления.

Спасението, което Бог извършва в живота на вярващите, е толкова славно и съвършено, че ни е казано, че за него

„…претърсиха и изследваха пророците, които пророкуваха за благодатта, която беше назначена за [нас]…“ (1 Петрово 1:10)

А за благовестието, което предава посланието за спасението, ни е казано, че в него

„самите ангели желаят да надникнат“ (1 Петрово 1:12)

Имайки предвид наставленията относно нашата доктрина за спасението, както и славата, която се разкрива в това дело на Бога в живота ни, ние, вярващите, трябва преди всичко да копнеем да бъдем утвърдени в нашето разбиране за спасението. Имаме ли правилно разбиране за него, ние ще можем да ходим в този път, който води към Небето и ще можем да бъдем от полза за Божието дело на земята.

Преди да започнем да изучаваме същността на християнското спасение, обаче, е важно да обърнем внимание на един от най-широкоразпространените дебати по тази тема, което ще направим в следващата част от настоящето поучение.


Екипът на Пророчески Глас иска да ви напомни думите на апостол Яков: „Бъдете и изпълнители на словото, а не само слушатели, да лъжете себе си.“ (Яков 1:22) Насърчаваме ви да изберете поне една истина от посланието, което прочетохте, и да я приложите във вашия живот. Можете да споделите вашите мисли, въпроси, и начинът, по който сте приложили наученото, на нашата фейсбук страница.

Сподели в