Същността на християнското спасение (12) – Заключителни мисли

Същността на християнското спасение (12) - Заключителни мисли

В предната част от поредицата посочихме връзката между освещението на душата и възкресението на тялото в контекста на християнското спасение. В тази част ще обобщим нашата тема.

Както видяхме в нашето поучение, християнското спасение е комплексен процес, който включва цялата човешка същност – духа, душата и тялото. Стана явно, че причина за спора относно ролята на делата и на вярата, е неправилното отнасяне на стихове и пасажи, касаещи един компонент от човешката същност към друг компонент.

Като роби на греха и слепци в тъмнината единствената стъпка, която ние можехме да направим към Божията покана за спасение, е да откликнем и приемем жертвата на Господа като достатъчна, което доведе до спасение на нашия дух чрез чудото на новорождението. След като при новорождението на духа ни сме станали Божии деца, Бог чрез действието на Святия Дух извършва спасение на душата и на тялото ни, чрез което придобиваме пълнотата на наследството, за което сме призвани. В процеса на спасение, ходейки по пътя към възкресенския живот, който ни очаква в небесния Йерусалим, ние съвсем естествено ще имаме дела – отношение, поведение, дух – които свидетелстват за духовната реалност на нашето спасение. Тези дела не прибавят нищо към вседостатъчната жертва на Господ Исус Христос на кръста – те само свидетелстват, че същият Дух, Който е възкресил Христос от мъртвите, живее и в нас и един ден, както е възкресил Господа, ще възкреси и нашите смъртни тела като завършек на спасението (освещението, уподобяването с Христос), което Той е извършил в душата ни след новорождението.

Редом с мира, блаженството и липсата на всякакъв дискомфорт и зло, възкресените праведници ще получат в Идния век това, с което нищо в този настоящ свят не може да се сравни и което си заслужава човек да изгуби, само него да придобие. Те ще получат близост, достъп, общение с Небесния Баща чрез Възкръсналия Господ в присъствието на Святия Дух.


Екипът на Пророчески Глас иска да ви напомни думите на апостол Яков: „Бъдете и изпълнители на словото, а не само слушатели, да лъжете себе си.“ (Яков 1:22) Насърчаваме ви да изберете поне една истина от посланието, което прочетохте и да я приложите във вашия живот. Можете да споделите вашите мисли, въпроси, и начинът, по който сте приложили наученото, на нашата фейсбук страница.

Сподели в