Същността на християнското спасение (3) – Човешката същност и обхвата на Божието спасение

Същността на християнското спасение (3) – Човешката същност и обхвата на Божието спасение

В предната част от поредицата разгледахме най-честосрещания спор касаещ спасението, като посочихме, че правилното разбиране за същността на човека е това, което може да внесе яснота за начина, по който вярата и делата се отнасят към спасението.

Човекът е съставен от три взаимосвързани компонента – дух, душа и тяло. Спасението, което Бог извършва, е на целия човек, а не само на част от него, затова всяко вярване или учение, което пренебрегва някой от тези три компонента на човешката същност, има и погрешно разбиране за спасението. А споровете и привидните противоречия в Новия Завет относно спасението, като например този за вярата и делата, се случват най-често, когато хора съпоставят стиховете, които касаят спасението на духа, със стиховете, които касаят спасението на душата. Поради тази причина описвам този, както и други подобни спорове, като безпредметен. Изследвайки спасението, което Бог извършва в духа, душата и тялото на човека, ще видим, че в спора относно вярата и делата всяка една от страните е права в своята позиция относно спасението на дадения компонент от човека.

Божието спасително дело в човека започва от неговия дух чрез великото и чудесно събитие наречено новорождение. Ще насочим вниманието си към спасението на духа и нуждата от новорождение в следващата част от нашето поучение.


Екипът на Пророчески Глас иска да ви напомни думите на апостол Яков: „Бъдете и изпълнители на словото, а не само слушатели, да лъжете себе си.“ (Яков 1:22) Насърчаваме ви да изберете поне една истина от посланието, което прочетохте, и да я приложите във вашия живот. Можете да споделите вашите мисли, въпроси, и начинът, по който сте приложили наученото, на нашата фейсбук страница.

Сподели в