Състраданието – изворът на истинското служение

Състраданието - изворът на истинското служение

Задвижен от състрадание по време на земното Си служение Господ Исус издирваше изгубените, изцеляваше болните, възкресяваше мъртвите, хранеше гладните…

Той знаеше, че техните грехове, болести и бедност щяха да дойдат върху Него на кръста, но въпреки това не спря. Той изцеляваше болните чрез раните, които щеше да понесе.

Библията казва, че дори и днес нашите страдания Го докосват и задвижват (Евреи 4:15).

Хора търсят служение по различни причини – пари, престиж и всякакви други популярни форми на себедоказване. Истината обаче е, че ти не можеш да служиш ефективно, ако не усещаш болката на страдащите. Най-ефикасното ти служение ще бъде в мястото, където самият ти си бил наранен и след това изцелен. Исторически погледнато, повечето от големите изцелителни евангелизатори са отговорили на Божия призив от това, което е трябвало да бъде тяхното смъртно легло.

Ако понастоящем минаваш през сезон на болка, не допускай страданието ти да бъде напразно! Нека Святият Дух ти помогне да развиеш дълготърпение и състрадание към ближния. Използвай ги, за да освободиш Божията сила срещу греха, болестта и всяка друга форма на злото.

Ти си предопределен да освобождаваш пленниците!


Екипът на Пророчески Глас иска да ви напомни думите на апостол Яков: „Бъдете и изпълнители на словото, а не само слушатели, да лъжете себе си.“ (Яков 1:22) Насърчаваме ви да изберете поне една истина от посланието, което прочетохте и да я приложите във вашия живот. Можете да споделите вашите мисли, въпроси, и начинът, по който сте приложили наученото, на нашата фейсбук страница.

Сподели в