Съвместими ли са християнството и комунизмът/социализмът?

Съвместими ли са християнството и комунизмът/социализмът?

Датировката на някои от любимите ми вицове сочи към времето на т.нар. „развит социализъм” у нас:

„Съветският слон – най-големият слон в света.

Българският слон – по-малък брат на съветския слон.

Българският слон и съветският слон – хобот за хобот през вековете!”

„Съветското джудже – най-голямото джудже в света!”

Хуморът беше едно от малкото неща, които разведряваха мрачния период на тоталитаризма. Падането на Берлинската стена и банкрутирането на комунистическия режим доведоха до отварянето на България към света. Едно от добрите неща, които се случиха в „преходния” период, беше обръщането на много млади хора (сред които и аз) към християнската вяра. Разликата между тази вяра и идеологията на комунизма/социализма беше като между деня и нощта! Затова и до днес се изумявам, когато чувам някой да твърди, че двете учения имали толкова много сходства (преди години дори четох за група „Другари за Исус”). Нищо не може да бъде по-далече от истината! С тази кратка статия ще се опитам да маркирам някои основни точки, показващи несъстоятелността на подобни твърдения.

За „гръбнак” на статията ще използвам т.нар. „Десет Божии Заповеди”, дадени на Израел на планината Синай, впоследствие оформили до голяма степен и философията на християнството (вижте „Закон и благодат”). Ще се спра накратко само върху някои от тях, като ги сравня с теорията и практиката на марксизма/ленинизма (МЛ).

Първата от Заповедите е „Да нямаш други богове освен/преди Мен!”

Кой е „богът” в твоя живот?

Това е личността/нещото, на която/което се надяваш да посрещне нуждите ти.

В християнството това е Триединният Бог (Отец, Син, Святият Дух), Създателят на небето и земята, Който нееднократно обещава в Своето слово да снабди всяка твоя нужда (праведност, святост, водителство, снабдяване, защита, утеха и т.н.)!

В МЛ това е Държавата. И тъй като МЛ проповядва АТЕИЗЪМ (да не забравяме, че „религията е опиум за народите”), претенциите му се ограничават само до материалното: хляб, работа, сигурност, здравеопазване, образование. Затова и когато някоя от тези области е засегната, пострадалите почват да мърморят, че техният бог (Държавата) не си е свършил работата!

Докато християнството учи, че правата и свободите ти идват от Бог и изтъква ценността ти в Неговите очи, за МЛ ти не си повече от биологична маса, на която Държавата снизходително е дала няколко мижави привилегии.

Позовавайки се само на тази първа заповед, мога да продължа да сравнявам двете идеологии още дълго, но форматът на тази статия не ми позволява. Затова нека погледнем съвсем набързо някои от другите Заповеди и да видим как постулатите на МЛ директно ги нарушават.

Когато бе попитан от един книжник коя е най-голямата заповед от Закона, Исус даде следния отговор:

„И един от тях, законник, за да Го изпита, Му зададе въпроса:  Учителю, коя е най-голямата заповед в закона?  А Той му каза: „Да възлюбиш Господа, твоя Бог, с цялото си сърце, с цялата си душа и с всичкия си ум.“  Това е първа и най-голяма заповед.  А втора, подобна на нея, е тази: „Да възлюбиш ближния си, както себе си.“  На тези две заповеди се крепят целият закон и пророците.” (Матей 22:35-40)

Давайки този отговор, Исус обобщи първите четири от десетте Заповеди в „ОБИЧАЙ БОГ”, а последните шест в – „ОБИЧАЙ БЛИЖНИЯ СИ”.

Разгледаното дотук се вписва в първата графа. Нека да видим някои примери от МЛ, които са в директно противоречие със заповедта да обичаме ближния както себе си.

Един такъв принцип е КЛАСОВАТА БОРБА. Цялата идеология на МЛ се върти около това едната класа да „пребори” другата, да ѝ отнеме „средствата за производство” (предимно чрез процеса на национализация) и така да построи „земен рай”. Осъществяването на тази утопия не може да стане без потъпкване на най-малко четири от Заповедите:

Не пожелавай (благата на ближния си)!

Не свидетелствай лъжливо (срещу него)!

Не кради!

Не убивай!

Някои хора тълкуват погрешно пасажа в Деяния 4:32-37, твърдейки, че това е библейски пример за комунизъм. Те пропускат няколко основни точки по отношение на този текст:

1. Това обединение на ресурсите бе за съвсем кратък период от време

2. Беше извършено в атмосфера на страх от Бог (нещо, на което последователите на МЛ се подиграват)

3. Много бързо се появиха проблеми (Деяния 6:1)

Исус не настави учениците Си да се опитат да установят такъв или подобен утопичен обществен модел на земята. Той ги инструктира да провъзгласяват идването на Небесното Царство – единственото решение за човешките проблеми (вижте „Какво би проповядвал Исус”). Това е и заповедта Му към теб и мен! Така че, ако все още се придържаш към антибиблейски идеологии като тази на МЛ, покай се и помоли Святия Дух да те изчисти и използва за славата на Отец и на Сина!


Екипът на Пророчески Глас иска да ви напомни думите на апостол Яков: „Бъдете и изпълнители на словото, а не само слушатели, да лъжете себе си.“ (Яков 1:22) Насърчаваме ви да изберете поне една истина от посланието, което прочетохте, и да я приложите във вашия живот. Можете да споделите вашите мисли, въпроси, и начинът, по който сте приложили наученото, на нашата фейсбук страница.

Сподели в