Т.Б. Джошуа – пророк или шарлатан?

Т.Б. Джошуа - пророк или шарлатан?

На кого ни оставяш, бащице?!

10-ти ноември… Не този през 1989 г., когато „дойде демокрацията” в нашата татковина, а онзи през вече далечната 1982, когато ни напусна Леонид Брежнев – „Баща на народите”, ако използваме сталинистката терминология. Още помня усещането за загуба и безнадеждност, което витаеше в някои от сегментите на нашето развито социалистическо общество. „А сега накъде? Как ще оцелеем без водачеството на другаря Брежнев?” – това беше въпросът и на сърцето, което туптеше под моята кървавочервена пионерска връзка. Години по-късно осъзнах, че характерът и политиката на другаря Брежнев са били повече в унисон с образа на татарски главорез, отколкото на загрижен баща.

Защо започвам с тази реминисценция? Защото наблюдавам подобни реакции и сред последователите на починалия преди няколко дни нигерийски проповедник Т.Б. Джошуа.(Аналогията става дори по-уместна, ако погледнем на името на основаната от него църква – Синагога на всички нации). Охкането и ахкането относно грандиозната загуба се чуха дори и в България; разбира се, имаше и противоположни мнения. Аз също бях помолен да изразя позиция, което и правя чрез това експозе.

Нигерия

През годините съм имал разнообразни отношения с нигерийски християни, повече отколкото с вярващи от която и да е друга африканска страна. Ще спомена накратко някои от тях:

× дама от нигерийски произход водеше заедно с мен един цял сезон от телевизионното ни шоу в Атланта;

× в църквата, която посещавахме за определено време, бяхме заедно в компактен служителски тим с едно скъпоценно семейство от Нигерия;

× въпреки че никога лично не съм посещавал страната, аз съм помагал на различни организации в евангелизационите, благотворителните и правозащитните им дейности там.

Моето мнение е, че посветените на Христос нигерийци са едни от най-радикалните вярващи, с които портите на ада трябва да се справят.

Въпросът е, беше ли Т.Б. Джошуа част от тази радикална църква или беше „петата колона”, подкрепяща  врага и подкрепяна от него? И докато само Бог знае цялата истина, чрез Неговото слово и Неговия Дух на нас ни е дадено необходимото разпознаване. Нека видим къде ще ни заведе то? Където и да ни води, трябва да отидем там бързо, защото медийният тим на служението на Т.Б. Джошуа е един от най-добрите в заличаването на компромати и манипулирането на факти. Информацията, която е достъпна днес, може да се окаже безвъзвратно изчезнала утре!

Да започнем с първите неща

Т.Б. Джошуа твърдеше, че майка му го е носила 15 месеца в утробата си и че е имало стогодишно пророчество за неговото раждане. Не искам да бъда прекалено саркастичен, но това ми звучи като някакъв странен микс между легендата за Крали Марко, който бозал от майка си 3 години, и пророчеството, дадено на кладата от Ян Хус, за идващия след 100 години реформатор Мартин Лутер.

Дори да изберем да се доверим на ТБД за чудотворното му раждане, открит остава въпросът за неговото спасение и новорождение. Преди известно време той твърдеше, че е бил новороден още в утробата на майка си, но явно в един момент осъзна абсурдността на подобно твърдение и медийният тим беше натоварен да заличи следите.

Опитвал съм се да намеря повече информация за неговото покаяние и новорождение, но такава „изобилно” липсва. Някой май е почнал да строи сградата без „крайъгълния камък!”

Но чудесата, брат, чудесата!

Аз не мога и не трябва да коментирам всеки отделен случай. Освен непотвърдените и преувеличени свидетелства, с които медийният тим на ТБД периодично е хващан, напълно възможно е да има някои легитимни чудеса. Причините за това могат да бъдат различни, но наличието им по никакъв начин не атестира изрядни взаимоотношения с Бог или дори новорождение!

„Не всеки, който Ми казва: Господи! Господи!, ще влезе в небесното царство, но който върши волята на Моя Отец, Който е на небесата. В онзи ден мнозина ще Ми кажат: Господи! Господи! Не пророкувахме ли в Твое име? И не правехме ли много чудеса в Твое име? Но тогава ще им заявя: Аз никога не съм ви познавал; махнете се от Мене, вие, които вършите беззаконие.” (Матей 7:21-23)

Учениците на Исус по време на земното Му служение също изгонваха демони и изцеляваха болни без самите те са са новородени.

Пророчествата

Това е друга област, където имиджмейкърите на ТБД трябваше да работят здраво. Освен традиционното дигитално аутодафе на фалшиви пророчества, те бяха изобличени и в „сглобяване” на пророчески думи със задна дата. Две от „класическите” лъжепророчества на ТБД от последните години бяха следните:

1. Хилъри Клинтън ще спечели американските избори за президент през 2016 г.

2. Ковид-19 ще изчезне до края на март 2020 г.

Ако се интересуваш, потърси „пророчествата” на ТБД в Гугъл преди медийният му тим да е напълно „разчистил труповете”.

И не на последно място – отношението на братята…

Въпреки голямото национално и международно влияние, служението на ТБД е категорочно отхвърлено от солидни сегменти от Църквата в Нигерия, включително и от най-големите петдесятно-харизматични съюзи в страната. Някои от утвърдените лидери (тук не става въпрос за завистнически игри в казионни организации) дори стигат дотам, че заклеймявант ТБД като „дете на дявола”!

Обратно към първоначалния въпрос

ТБД – пророк ли е или шарлатан? Не знам за теб, но моята съвест не ми позволява да го класифицирам като „пророк”. Мога само да се надявам, че преди смъртта си той е потърсил прощение от Своя Създател и се е примирил с Него.


Екипът на Пророчески Глас иска да ви напомни думите на апостол Яков: „Бъдете и изпълнители на словото, а не само слушатели, да лъжете себе си.“ (Яков 1:22) Насърчаваме ви да изберете поне една истина от посланието, което прочетохте и да я приложите във вашия живот. Можете да споделите вашите мисли, въпроси, и начинът, по който сте приложили наученото, на нашата фейсбук страница.

Сподели в