Тайната на вярата

Тайната на вярата

Тя е толкова очевидна, че често я пропускаме.
Тя е колелото, което задвижва целия механизъм на получаването от Бог.
Тя е скрита за нас, а не от нас.

Тайната е, че християнската вяра е ВЯРА В ЛИЧНОСТ, а не просто в религиозна концепция!

Ти си спасен чрез вяра в Спасителя, а не просто в принципа на спасение.
Ти си изцелен чрез вяра в Изцелителя, а не просто в концепцията за изцелението.
Твоите нужди са посрещнати чрез вяра в Снабдителя, а не просто в законите на просперитета.

Истинската вяра не е формула, а живо и безприкословно упование във Верния Бог, Който няма да се отметне от обещанията Си.

„С вяра и сама Сара доби сила да зачене в преминала възраст, понеже сметна за верен Този, Който бе дал обещание.” (Евреи 11:11)

Ако си правел грешки в това отношение, не е късно да се коригираш. Тази на пръв поглед малка корекция неминуемо ще доведе до големи резултати!


Екипът на Пророчески Глас иска да ви напомни думите на апостол Яков: „Бъдете и изпълнители на словото, а не само слушатели, да лъжете себе си.“ (Яков 1:22) Насърчаваме ви да изберете поне една истина от посланието, което прочетохте и да я приложите във вашия живот. Можете да споделите вашите мисли, въпроси, и начинът, по който сте приложили наученото, на нашата фейсбук страница.

Сподели в