Тайното оръжие на християнина

Тайното оръжие на християнина
от

Преди време се срещнахме с една приятелка, за да поговорим за ситуация, която изискваше нашата намеса. И двете знаехме, че трябва да се посветим на молитва и да търсим Божието решение. Разговорът ни протече горе-долу така:

Тя: – Трябва да се молим усърдно!
Аз: – Да, от Словото!
Тя: – Да, и на непознати езици.
Аз: – Трябва да е регулярно – поне веднъж седмично.
Тя: – Да. Нека да се срещаме у нас. В петъците? Към 8?
Аз: – Добре.

По време на разговора ни бях издигната в Духа и видях следната картина: Докато разговаряхме, около нас бях събрани демонични сили, които старателно събираха информация за нашия план на действие – за какво ще се молим, как, къде, в кой ден, в колко часа… На базата на плана ни те изработваха свой план как да ни попречат. Едни бяха назначени да направят всичко възможно да не се съберем в петък – било чрез някоя извънредна ситуация, на която трябва да обърнем внимание, било чрез болест или някое друго препятствие. В случай че мисията на първите не успее, бяха назначени други, чиято задача беше да ни разсейват, когато се съберем за молитва, като ни подбуждат към разговори или някаква друга дейност, различна от молитвата. Трети бяха определени да са съпротива по време на самата молитва – да ни правят сънливи, да внасят разсейване в ума, да пораждат мисли на неверие, че ситуацията е непроменима… Видях как нечистите сили разбираха всяка наша дума и имаха стратегия против всяко наше оръжие. Те бяха напълно подготвени да ни противостоят и това почти ме обезсърчи.

В този момент аз и приятелката ми си спомнихме за най-важното ни оръжие в битката и започнахме да говорим за него. Ето как силите на тъмнината чуха тази част от нашия разговор:

Аз: – Напоследък все повече разбирам едно нещо – може да не знаем всичко за молитвата и да имаме много пропуски в разбирането ни за духовния свят, но ако имаме * * *, не може да сбъркаме. Ако * * * ни движи, Святият Дух ще ни разкрие всичко, което ни е нужно.
Тя: – Точно така. И аз достигнах до това разбиране. Ако * * * е главното, ще имаме успех!
Аз: – За себе си знам, че * * *, и не искам нищо друго освен да се прояви Божията * * * в тази ситуация.
Тя: – И аз съм така. * * * и така знам, че Бог ме води и ме подкрепя в това.

Бях изумена! Силите на тъмнината не чуваха най-важното в този диалог – думите, които говореха за най-силното ни оръжие. Когато споменавахме това оръжие, сърцата ни се изпълваха с радост и надежда – знаехме, че Бог е с нас, – а слугите на тъмнината се споглеждаха сконфузено. Навеждаха се и се опитваха да надникнат, някак си да възприемат онова, което си казвахме, но не можеха. Там, където говорехме за това, те чуваха само тишина. Накрая се оттеглиха, имайки план за противостоене срещу цялата ни стратегия, но не и против най-силното ни оръжие, което остана тайна за тях.

Братя и сестри, врагът ни може да попречи на всичко, което разбира, но той няма сетивата да схване най-важното. То е запазено само за членовете на Божието семейство – родените от Бога, а врагът, колкото и да е умен, колкото и да знае, колкото и да ни проучва и разследва, си остава само едно творение. Ето как той чете стиховете, които описват характера на нашето семейство:

„* * *, да се * * * един друг, защото * * * е от Бога; и всеки, който * * *, е роден от Бога и познава Бога. Който не * * *, не е познал Бога; защото Бог е * * *.“ (1 Йоаново 4:7-8)

Нека Божията * * * ви бъде разкрита в по-голяма мярка, приятели.

Сподели в