3 погрешни идеи на поддръжниците на хипер-просперитета

3 погрешни идеи на поддръжниците на хипер-просперитета

Иска ли Бог да снабди нуждите ти и да те благослови финансово? Абсолютно! Библията е пределно ясна, когато описва бащинското сърце на Бог. За съжаление, голям брой популярни и не толкова популярни проповедници, мотивирани от различни причини, са изопачили тази истина, представяйки финансовия просперитет като една от основните цели на християнския живот (за повече по темата виж статията за хипер-просперитета).

Без да изброявам множеството погрешни концепции в тази насока, в долните редове ще адресирам накратко три от основните погрешни идеи на поддръжниците на т.нар. хипер-просперитет.

1. „Исус стана беден, за да станем ние богати (с пари).”

Аспектът на изкуплението, визиран във 2 Коринтяни 8:9, не означава заменянето на негативната духовна сила на проклятието (част от което е бедността) с определен брой парични знаци, а предоставен достъп чрез духовната сила на благословението до неограничените ресурси на Бог, които могат да задоволят всяка нужда.

2. „В евангелията Исус говори за пари повече отколкото за който и да е друг предмет.”

На пръв поглед този аргумент изглежда солиден, но силата му рухва, когато осъзнаем, че Исус използваше тези финансови истории и притчи, за да комуникира духовни реалности на духовно мъртви хора, т. е. използваше образи, които те можеха да разберат.

3. „Материално богатство и просперитет са гарантирани на тези, които следват Бог.”

В такъв случай следните групи от хора са се провалили напълно:
– Дванадесетте апостоли
– Почти всеки принадлежащ към Ранната Църква
– Повече от 60 милиона християни, убити заради вярата им през Средновековието
– Безбройните мъченици, дали живота си през 20-ти век

Ако си от хората, проповядвали тези или други неистини относно „благоуспяването”, покай се и започни да излагаш вярно Словото на Истината!

Сподели в