Трите мерила на последното време (2) – първото мерило

Трите мерила на последното време (2) - първото мерило

В увода на настоящето поучение посочихме, че Господ Исус разкрива три главни области от земния ни живот, в които вярващите ще трябва да дадем отчет при свършека на века. В тази част ще обърнем внимание на първата от тях, разкрита в добре познатата притча за разумните и неразумните девици (Матей 25:1-13).

Единственото, което различава едните от другите девици, е, че разумните взимат допълнително елей със светилниците си. Когато неразумните ги молят да споделят елея си с тях, разумните отвръщат, че ако го направят, няма да има достатъчно за себе си. Кое е това нещо, което едни християни придобиват с труд и което други разчитат да използват, без да натрупат собствен резерв? То е най-ценното нещо, достъпно за човека – най-голямото съкровище, без което никой не може да посрещне Младоженеца. То е нещото, заради чиято липса ходещите по широкия път и лъжепророците биват отхвърлени от Исус (Матей 7:13-23; Лука 13:22-30). Елеят е преобраз на богопознанието.

В Новия завет богопознанието е посочено като същността на вечния живот (Йоан 17:3; 1 Йоан 5:20), а самото то има две конкретни проявления в живота на вярващите – святост (Евреи 12:14) и любов (Йоан 15:1-17; 1 Йоан. 2:4-11), или това, което наричаме Христоподобие. Затова апостол Йоан е категоричен: „…от това разбираме, че Го познаваме, ако пазим заповедите Му“ (1 Йоан 2:3) и „Който казва, че пребъдва в Него, е длъжен да постъпва, както е постъпвал Христос.“ (1 Йоан 2:6) – святост, и „Ние знаем, че сме преминали от смърт в живот, защото обичаме братята. Който не обича, остава в смърт“ (1 Йоан 3:14), и „Който не обича, не е познал Бога; защото Бог е любов“ (1 Йоан 4:8) – любов. Когато дойде часът, богопознанието ще е първото и най-важно мерило, което Исус ще използва, за да съди християните. То не само е изворът на всяко вдъхновение за служба към Бога, но без него нашето служение не може да бъде угодно на Бога (Матей 7:22-23). Затова ние като християни трябва да инвестираме най-много от нашето време, енергия и ресурси в това да познаем Бог такъв, какъвто е. На тази тема е посветена следващата част от поучението ни.


Екипът на Пророчески Глас иска да ви напомни думите на апостол Яков: „Бъдете и изпълнители на словото, а не само слушатели, да лъжете себе си.“ (Яков 1:22) Насърчаваме ви да изберете поне една истина от посланието, което прочетохте и да я приложите във вашия живот. Можете да споделите вашите мисли, въпроси, и начинът, по който сте приложили наученото, на нашата фейсбук страница.

Сподели в