Тъмна стая

Тъмна стая
от

Сънувах, че седя на легло в една много тъмна стая. В мен се надигна негодувание поради факта, че е толкова тъмно. Знаех, че това е дело на дявола.

Станах енергично от леглото и започнах да се моля срещу тъмнината. Молих се дълго време, изговарях какво ли не, извиквах светлина, благословение, живот да дойде… нямаше никакъв резултат. Единственото, което се случи, беше, че се изтощих и обезкуражих.

Спрях да се моля и изтощена тръгнах обратно към леглото, за да седна да си почина. Когато се приближих, видях окачен на стената над леглото някакъв предмет, направен от клонки и въжета. В съня си знаех, че това е вързоп, върху който е изговорено заклинание от чародей.

В мен се надигна страх, но въпреки това стъпих на леглото, взех предмета и го хвърлих на земята със сила. Предметът се разчупи на много парченца и в момента, в който това стана, светлина започна да нахлува в стаята от всички страни.

Когато се събудих, разбрах посланието на съня: Ако дадена област от живота ни е под проклятие, никакво количество молитва няма да промени ситуацията, докато проклятието не бъде разчупено. Проклятията дават легален достъп на врага в дадена област и докато не се прекъсне този достъп, молитвите не могат да подействат.

Сподели в