„Укрепете основите и се подгответе!”

„Укрепете основите и се подгответе!”

Сутринта на 8-ми март 2014 година Словото на Бог дойде към мен в съня ми:

„Укрепете основите и се подгответе!”

(това е разширен превод на римуваните английските думи, които чух в съня си – Repair and Prepare!)

Беше ми показано огромно складно помещение, изолирано срещу бурите, изключително добре подредено и пълно с храна и други стоки с реална стойност. То символизираше нашата готовност да посрещнем идващите бури. Няколко библейски стиха дойдоха в сърцето ми:

„С мъдрост се гради къща и с разум се утвърждава, и чрез знание стаите се напълват” (Притчи 24:3-4)

„И така, всеки, който чуе тези Мои думи и ги изпълнява, ще се оприличи на разумен човек, който е построил къщата си на канара. И заваля дъждът, придойдоха реките, духнаха ветровете и се устремиха върху тази къща; но тя не падна, защото бе основана на канара.” (Матей 7:24-25 )

„И ще има заслон да засенява от пека денем и ще служи за прибежище и защита от буря и дъжд.” (Исая 4:6)

Странното нещо за този склад беше, че за да влезеш в него, трябваше да минеш през една работилница, която се намираше при основите му.

Почти незабавно Святият Дух ми даде разбирането, че АКО ИСКАШ ДА ПРЕМИНЕШ ПОБЕДОНОСНО (с пълно снабдяване) ПРЕЗ ИДВАЩИТЕ БУРИ, ТИ ТРЯБВА ДА МУ ПОЗВОЛИШ (на Святия Дух) ДА ТИ ПОМОГНЕ ДА ПОПРАВИШ ПУКНАТИНИТЕ В ОСНОВАТА НА ХРИСТИЯНСКИЯ ТИ ЖИВОТ!

Изборът е твой!

Сподели в