Усърдие и решимост – две от забравените съставки на вярата

Усърдие и решимост - две от забравените съставки на вярата

Сутринта на 30 юли 2018 г. имах следния сън:

Намирах се близо до сграда, обитавана от моя позната, чието име означава БОЖИЯ БЛАГОДАТ. Сградата и територията около нея бяха символ на благодатта, която ни е дадена в Христос. Всичко, необходимо за живота и благочестието, можеше да бъде намерено там.

„Понеже Неговата божествена сила ни е подарила всичко, което е потребно за живота и за благочестието, чрез познаването на Този, Който ни е призовал чрез Своята слава и сила.“ (2 Петър 1:3)

Между мен и сградата имаше нещо като малък канал (или вада), който беше широк около 1.5 метра и беше дълбок около метър. Всичко, което трябваше да се направи, за да се отиде на страната на благодатното снабдяване, беше да прескочиш канала. В ума си прецених, че с една добра засилка това няма да е трудно.

Тогава зърнах група християни от моята страна на канала. Всеки от тях имаше различен проблем, но преминаването на реката би довело до разрешаването на всички тях. Това, което обаче забелязах, бе плахост и нерешителност в техните действия.

Те правеха съвсем малка засилка и беше видно, че не вярваха, че могат да прескочат канала. Те „цопваха“ в плитката вода и се връщаха обратно на брега, неполучили божествена помощ за проблемите си.

Съмнение започна да се прокрадва в моя ум: „Ако тези добри хора не можаха да прескочат реката и да преминат в Обещана Земя, може би и аз ще се проваля?“

Тогава се събудих…

Святият Дух започна да ми служи и да ми разяснява посланието. (Едно от нещата, които Той използва, беше Фейсбук пост, написан от мен точно преди четири години, който същата сутрин ми се появи в раздел Спомени и който акцентираше на  решимостта и усърдието като необходими съставки на вярата.)

Тези два компонента липсваха в действията на християните, които видях в съня.

Посланието към мен и теб е, че ние можем да успеем там, където другите са се провалили. Въпреки че ни е гарантирал изобилно снабдяване във всяка сфера, Бог НИКОГА и НИКЪДЕ не е обещал благословение за тези, чието отношение към Него е лековато, повърхностно и нехайно. Точно обратното, Той се е задължил да благослови тези, които заложат ВСИЧКО на Неговите обещания!

„А без вяра не е възможно да се угоди на Бога, защото който идва при Бога, трябва да вярва, че има Бог и че Той възнаграждава тези, които [усърдно] Го търсят. (Евреи 11:6)

„А от дните на Йоан Кръстител досега небесното царство насила се взема и които се насилят, го грабват. (Матей 11:12)

Не подценявай ролята на решимостта и усърдието в духовния си живот!

Продължавай да изграждаш вярата си чрез размишляване върху Божието Слово и чрез молитва в Святия Дух!

Наградата ти е гарантирана!

Сподели в