Видение за последната битка на тази епоха

Видение за последната битка на тази епоха

На 6-ти януари 2009 година по време на групова молитва в къщата ни в Атланта една доказала се пророческа личност имаше следното открито видение (предавам го с нейните думи):

Молехме се интензивно на непознати езици в Святия Дух, когато изведнъж Небето се отвори и аз видях престола на Бог! Лицето на Седящия на него беше покрито с облак. Зад главата Му имаше три звезди, които образуваха равностранен триъгълник.

Видях и друга личност, стояща пред престола. Първоначално помислих, че това е Исус, но незабавно ми бе дадено разбирането, че това беше Архангел Михаил. Той се покланяше на Отец и слушаше Неговите заповеди. Бог Отец говореше на език, наподобяващ иврит.

В следващия момент отново видях Божия Архангел, но този път той седеше върху черен кон. Конят изглеждаше като тези, използвани от рицарите в средновековна Европа – напълно екипиран за бой. Зад Архангел Михаил имаше огромна армия от ангели, почти като море.

В този момент ми бе дадено свръхестествено разбиране на това, което казваше Отец.

Разбрах, че бяхме точно пред последната битка на тази епоха. Отец инструктира Михаил да раздели армията си на четири формации.

В първата формация бяха тези, които той щеше да изпрати да се бият за отстъпилите, за тяхното връщане към вярата. Във втората формация бяха тези, които щяха да се сражават за душите на неспасените. Третата група се състоеше от ангели, които трябваше да се бият за хората, които са част от Църквата, но все още са в плен на нечисти сили. Четвъртата формация беше най-многобройната. Ангелите в нея имаха за задача да воюват за тези, чиито светилници са запалени и които ходят в Светлината.

Докато наблюдавах всичко това, Словото на Бог дойде към мен:

„Това казва Духът на Господ на всички вас, които се молите и вярвате.

Запалете светилниците си! Изчистете дрехите си! Препашете поясите си и се пригответе за последната битка!

Защото ще бъде както в Египет, когато голяма тъмнина падна върху египтяните, но върху Моите хора имаше светлина. По същия начин е сега в духовния свят. Не само Моята кръв, но и Моята светлина е върху вас.

И ако я поддържате чрез вяра, ако я поддържате чрез постоянна молитва, ако държите светилниците си запалени, Аз ще мога да побеждавам за вас, ще мога да ви водя в триумфално шествие и да ви направя част от Моята армия, която воюва за отстъпилите и за тези, чиито имена трябва да бъдат добавени в Книгата на Живота!

Аз ви отделих за времето, в което живеете, Аз видях тези дни и ви дадох специални способности, така че да може да издържите. Тежките дни ще бъдат за невярващите, но благословение, почит и слава ще са за тези, които Ме търсят и уповават в Мен!

Идва времето, когато ще изпращам Архангел Михаил и той ще воюва лично за вас, които вярвате и уповавате в Мен, които живеете там, където е престолът на Сатана; чиито имена са специални за Мен, имена, принадлежащи на тези, които ходят в Славата, не на страхливите, а на тези, които побеждават злото с добро!

Животът ви е в Моите ръце! Не се страхувайте от смъртта, защото Аз я победих! Ако тя можеше да ви победи, вече щяхте да сте мъртви! Но Аз победих Лукавия и го побеждавам всеки ден!

Уповавайте в Мен; говорете съобразно вярата си, съобразно видението си, съобразно Моето Слово. Бъдете постоянни. Аз съм с вас през всичките тези дни. Дори и косъм няма да падне от главите ви, защото Аз съм се заклел в Името Си да ви защитавам, и Аз ще ви използвам за Моята работа!“

Сподели в