Внимание

Внимание

Не привличай вниманието към себе си, а винаги към Бога. Ако вниманието на човеците е насочено към теб, те ще имат очаквания за теб, които ще подтикват твоите плътски инициативи да се проявяват и това ще отнема силата ти! От всичко това няма да има никаква полза! Ти ще си изтощен, а това, което ще направиш, няма да е достатъчно! В края на краищата твоята сила ще бъде отнета от очакванията на онези, които са гледали по плът на теб или на това, което ти си казал!

Защо?

Защото не са повярвали, че Бог го е казал чрез теб, и са мислели, че ти си говорил от себе си! Ако бяха повярвали, те щяха да имат мир относно това, което са чули! Мирът им щеше да бъде тяхната сигурност в Бога, на Когото са повярвали, за това, което са чули от посланика Му!

Но те нямат мир. Нещо повече – с тревогата си придават сила на проблема си и се вкопчват в теб като пиявици, убедени, че ти си единственият изход за тях и че можеш да направиш нещо, което да успокои техния плътски тревожен ум! Това те изтощава напълно!

Защо?

Защото си излязъл от помазанието!

Как е станало това?

Огънал си се поради проблема, който тормози хората, и си започнал да правиш неща по плът, за да им угодиш. Тяхното очакване, водено от страха, който контролира техния ум, е започнало да влияе на твоя дух! И вярата, която ти си имал за тях, не е превзела техния дух, а вместо това ти си омекнал пред човешките разбирания на техния ум относно това, как трябва да се реши техният проблем! Излязъл си от вярата, която имаш, и си започнал да правиш неща по плът, които да угаждат на хората. Това е изтощило силата ти! Защото от теб се очаква да правиш това, което те искат! Станал си такъв поради твоята мекушавост, която ти наричаш състрадание!

Твоята вяра в Бога, водена от Святия Дух, ти дава такава смелост, че ти гледаш проблема си и виждаш колко е слаб той! Нямаш петдесет варианта, които да сменяш, воден от съмненията си, и да си казваш в себе си: „Ако не проработи това, ще пробвам другото.“ Жената с кръвотечението не си казваше: „Ако докосна края на дрехата Му и това не проработи и не получа изцелението си така, ще се хвана за петата Му. Чакай, чакай, обърках се – ще се хвана за големия пръст на крака Му.“ Не, тя си казваше: „Ако се допра до дрехата Му, ще оздравея“ (Матей 9:21). Тя нямаше втори вариант или трети, или пети! Тя имаше един, и като го постигна, получи мир – и нейният мир беше нейната вяра! Сила излезе от Исус, защото тя имаше вяра, която да изсмуче тази сила!

Да, Бог може да те използва като образ на Себе Си и хората може да изсмучат сила от теб, която всъщност е Неговата сила, но… по Неговия начин. Тогава ще има голям резултат! Бог предава силата Си, но я дава на оня, който е воден от Духа! Духът на Бога ще ти даде такъв изход, за който, ако разкажеш на другите преди това, ще ти се смеят, защото не е за вярване!

Бъди воден от Духа на Бога и спри да угаждаш на хората, водени от духа на проблема си! Стани смешен за хората, но воден от Бога и тогава ще придобиеш Божието благоволение!

Бъди благословен в мощното име на Исус Христос Помазаника. Амин.

Благославям теб и семейството ти с вярата на Святия Дух. Алелуя!

Слава на Исус! Слава вечна на царя Христос, Синът на живия Бог! Амин.

Всичко, що диша, да хвали Господа за победата в Христа, която ни е винаги дадена и е за вечна слава на Отца! Алелуя!

Слава на Бога! Радвай се в Господа, защото това е твоята сила! Амин.

Радвай се над проблемите, защото те са низини. Господ от тези планини прави равнини. Алелуя!

Не чрез сила, не чрез мощ, но чрез Духа на Господ Бог! Алелуя!

Слава, слава, слава вечна на Царя!

Хвали Го, хвали Го, хвали Го!

Врагът мълчи, защото Бог се издига над твоето жилище като защитник от бури, лошо време и дъжд! Алелуя!

Земята е пълна с Твоята слава, Господи. Амин.

Свят, свят, свят си Ти, Господи, Боже на силите! Алелуя!

Поклон пред Теб, Господи, Боже на славата!

Величая Те, защото Ти ме избави от примката на ловеца и ми даде власт над змии и над скорпии и аз ще тъпча врага под краката си и ще хваля Твоето име вовек! Алелуя!

Слава на Исус! Слава вечна на Царя, нашия Христос, Синът на живия Бог! Алелуя!

Хвали Го, хвали Го, хвали Го!

Бог е победител, седнал на трона, нашият Цар на царете и Господ Бог на господарите! Алеуя!

Слава на Исус! Слава вечна на Царя, нашия Христос, Синът на живия Бог! Амин.

Сподели в