Войната за Пловдив

Войната за Пловдив
от

Заслушах се в думите на Духа, докато говорех на езици: Стани и надигни се, Господи!

Видях как Исус става от трона Си и взема огромен меч с двете Си ръце.

Аз съм Господ, Който разделям, както реша.

Видях как стана и взе меча Си, и разряза Израел след Соломон на две – Юда и Израел.

После видях как Бог стана и разряза Египет по времето на Моисей. Разпра корема на Египет и изведе Израел отсред Египет. Отново нация, която беше разделена на две.

Тогава видях България и Бог ме предупреждаваше: Ето, Църкво, понеже не бдиш и не се молиш, посред теб има народ, който не се отъждествява с България, не Ме нарича Господ и не Mе познава.

Бог ми показа, че ако това не се промени, България ще бъде разрязана от Черно море покрай Стара планина и накрая ще бъде разрязана през Пловдив.

Бог ми показа, че трябва да достигнем тези хора с благовестието. Да ги достигнем с гостоприемството си, с любовта си и да им помогнем да обикнат България и да се чувстват българи. Исус трябва да бъде техният Месия и Господ.

После ми показа Пловдив и войната, която се води там. В момента войната за България се води в Пловдив.

Видях как църквата се бори, но и духът на исляма се бори и има моменти, в които тъмнината преобладава и надеждата е бегла, но имаше и моменти, в които надеждата се увеличаваше.

Трябва да спечелим Пловдив! Пловдив трябва да стане място за спасение, за чудеса и за подготовка на армията на Христос, която да завладее града и после да достигне всяка част на Южна България с добрата новина, че Исус Христос е Господ.

Ако загубим Пловдив, ще загубим половин България. Ако спечелим Пловдив, ще запазим България и ще достигнем малцинствата и мюсюлманите.

Но църквата трябва да промени пътя си. Трябва да промени навиците си. Има твърде много работа и толкова много хора трябва да бъдат достигнати. Има нужда от много ходатаи. От силни апостоли, пророци и учители и от много, много работници на нивата – на улицата, по градчетата и селата. Църквата трябва да стои единна за Христос и Неговото дело. Да се отмахва всеки горчив корен на осъждение, религия и идолопоклонство в църквата и тя да расте в почит и любов.

Църкво, Исус се моли за нас. Дава ни благодатта Си. Но ако не Го следваме, Той ще стане и ще вземе меча Си. И ще отсъди справедливо, защото чува вика на хората от малцинствата. Той не може да отсъди в наша полза, защото не правим това, което ни е казал да правим, за да защити делото ни.

Църкво, събуди се! Воювай в добрата битка на вярата. Воювай за Господа на славата. Воювай и достигни погиващите. Послужи на хората и отвори сърцето си, както Словото ни учи да бъдем гостолюбиви.

Бъди ръцете и нозете на Исус – Неговото тяло, което променя сърцата. Воювай и изцели земята си, като се молиш за нея и говориш добрите новини. Заради България!

Сподели в