Възкресението на Исус Христос – исторически факт

Как да кажеш на бялото черно?

Студент от университета на Уругвай ме попита: „Професор Макдауъл, защо не можете да оборите християнството?“ Отговорих му: „Поради една много проста причина. Неспособен съм да обясня едно събитие от историята – възкресението на Исус Христос.“

След повече от 700 часа проучване по тази тема и подробно изследване на нейните основи стигнах до заключението, че възкресението на Исус Христос е или една от най-безчестните, порочни и безскрупулни измами, натрапвана някога на хората, или е най-значимият факт в историята.

Проблемът за възкресението извежда въпроса: „Обосновано ли е християнството?“ извън сферата на философията и го пренася в сферата на историята. Има ли християнството исторически приемлива основа? Съществуват ли достатъчно доказателства, потвърждаващи вярата във възкресението?

Ето някои факти, свързани с това събитие: Исус от Назарет, еврейски пророк, твърди, че е Христос, чието идване е предречено в юдейското Писание. Той е задържан, осъден като политически престъпник и разпънат на кръст. Три дни след Неговата смърт и погребението Му няколко жени отиват на гроба Му, но не откриват там тялото. Неговите ученици твърдят, че Бог Го е възкресил от мъртвите и че Той се е явявал пред тях много пъти преди да се възнесе на небето.

Въз основа на тези факти християнството се разпространява в цялата Римска империя и продължава да упражнява огромно влияние върху хората по света през вековете.

Имало ли е в действителност възкресение?

ПОГРЕБЕНИЕТО НА ИСУС

Според юдейските погребални обичаи тялото на Исус е загърнато в ленено платно. Около 45 кг аромати, смесени, за да образуват еластично вещество, са използвани за обвиване на платното около тялото Му (Йоан 19:39-40).

След като тялото е поставено в гроб, изсечен в скала (Мат. 27:60), огромен камък (тежащ около два тона) е придвижен чрез лостове, за да запуши входа на гроба (Марк 16:4).

Мъже, обучени в строга римска дисциплина, пазят гроба. Страхът от наказание „е причина за безукорното изпълнение на поетите задължения, особено от страна на нощните пазачи“. Тези хора слагат на гроба римския печат – знак за римската сила и авторитет. Печатът е поставен като мярка срещу възможна вандалщина. Всеки, който се опита да премести камъка от входа на гроба, би счупил печата и така би предизвикал гнева на римските съдии.

Но гробът е празен.

ПРАЗНИЯТ ГРОБ

Последователите на Исус твърдят, че Той е възкръснал от мъртвите. Те свидетелстват, че се е явявал пред тях в период от 40 дни, удостоверявайки присъствието си чрез множество „верни доказателства“ (Деян. 1:3 – в някои преводи се казва „необорими доказателства“). Апостол Павел казва, че Исус се е появил пред повече от 500 негови последователи, голяма част от които били все още живи и можели да потвърдят това (I Кор. 15:3-8).

Артър Ремзи пише: „Аз вярвам във възкресението отчасти защото някои факти са немислими без него.“ Празният гроб е „твърде прочут, за да бъде отречен“. Паул Алтхаус твърди, че за възкресението „не би могло и да се говори в Йерусалим за един-единствен ден, за един час дори, ако празният гроб не е бил установен факт, признат от всички свидетели на тези събития“.

Пол Майер заключава: „Ако всички факти се преценят внимателно и непредубедено, наистина е възможно да се обоснове, съгласно изискванията на историческото изследване, изводът, че гробът, в който Исус e бил погребан, действително е бил празен сутринта на първия Великден. Досега не са открити доказателства в литературните източници, епиграфията и археологията, които биха опровергали това твърдение.“

Как може да се обясни празният гроб? Може ли да се търси някаква естествена, отговаряща на природните закони причина?

Основавайки се на поразяващите исторически доказателства, християните вярват, че Исус е бил телесно възкресен във времето и пространството от свръхестествената сила на Бога. Вероятно е трудно да се повярва, но проблемите, до които води неверието, ни изправят пред дори по-големи трудности.

Обстоятелствата около гроба след възкресението говорят много. Римският печат е счупен, което означава неизбежно разпъване на кръст с главата надолу за тези, които са го сторили. Големият камък е отместен не само от входа, но и от цялата масивна гробница – все едно някой го е вдигнал и го е сложил встрани6. Стражите са избягали. Юстиниан в своите Дигести (49.16) изброява осемнадесет причини, поради които стражите могат да бъдат убити. Сред тях са заспиване или изоставяне на поста.

Жените идват на гроба и го намират празен. Те изпадат в паника, връщат се и казват на мъжете. Петър и Йоан се затичват към гроба. Йоан стига пръв, но не влиза. Само поглежда вътре и вижда платното, с което е обвито тялото за погребението – малко смачкано, но тялото не е там. Христовото тяло преминава непосредствено през тази плащаница към нов живот. Признайте си, че подобна гледка би ви накарала да повярвате, поне за момента.

Теориите, които обясняват възкресението чрез естествени причини, са неаргументирани. Те всъщност помагат да се изгради увереност в истинността на възкресението.

СБЪРКАН ГРОБ?

Според една теория, разработена от Кирсъп Лейк, се предполага, че жените, съобщили за изчезналото тяло, са сгрешили гроба. Ако е така, тогава учениците, отишли да проверят казаното от жените, също трябва да са стигнали до погрешно посочения гроб. Но можем да бъдем сигурни, че юдейските власти, поискали поставянето на римски стражи на гроба, които да предотвратят евентуална кражба на тялото, не биха сбъркали мястото. Нито пък римските стражи биха се заблудили, защото те са били там.

Ако гробът беше сбъркан, юдейските власти незабавно биха извадили тялото от истинския гроб, заглушавайки за вечни времена всички мълви за възкресение.

Според друг опит за обяснение появите на Исус след възкресението са или плод на въображението, или халюцинации. Освен че противоречи на психологическите принципи, на които е подвластна появата на халюцинации, тази теория не съответства нито на историческата ситуация, нито на душевното състояние на апостолите.

И така, къде е истинското тяло и защо не е приведено като доказателство?

ТЕОРИЯ ЗА ПРИПАДЪКА

Популяризирана от Вентурини преди няколко века и често цитирана до днес, теорията за припадъка утвърждава, че Исус не е умрял в действителност. Той просто припада от изтощение и загуба на кръв. Всички Го мислят за мъртъв, но Той оживява и учениците Му смятат, че е бил възкресен.

Скептично настроеният Дейвид Фридрих Щраус – самият той не вярва във възкресението – оборва всички представи, че Исус е оживял след припадък: „Невъзможно е едно същество, излязло полумъртво от гробницата, което едва се придвижва, слабо и болно, нуждаещо се от лечение, превръзки, укрепване, специални грижи, и което накрая не е устояло на страданията, – да е създало впечатление у учениците, че е Победител над смъртта и гроба, Принц на живота, а тъкмо това впечатление, лежи в основата на бъдещото им служение. Подобно съживяване след припадък би могло само да отслаби впечатлението, което Той е създал у тях с живота и смъртта си. В най-добрия случай то би могло да придаде на представите им елегичен тон, но не и да превърне скръбта им в ентусиазъм и да извиси почитта им в преклонение.“

ОТКРАДНАТО ЛИ Е ТЯЛОТО?

Според друга теория учениците са откраднали тялото, докато стражите спели (Мат. 28:1-15). Потиснатостта и уплахата на учениците са силен аргумент срещу предположението, че те изведнъж са станали така смели и дръзки, че да се изправят пред войниците на гроба и да откраднат тялото. Те не са имали нагласата да предприемат такова нещо.

Дж. Андерсън, е бил декан на факултета по право в Лондонския университет, ръководител на катедрата по източно право във факултета за изучаване на Изтока и Африканските държави, директор на Института за развитие на правните науки в Лондонския университет. Коментирайки предположението, че учениците са откраднали тялото на Христос, той пише: „Това би било в абсолютно противоречие с всичко, което знаем за тях: с тяхното нравствено учение, с характеристиките на техния живот, с тяхната устойчивост спрямо страданията и гоненията. Нито пък би обяснило драматичното им преобразяване от унили и отчаяни страхливци в свидетели, които никой противник не би могъл да принуди да мълчат.“

Теорията, според която юдейските или римските власти са пренесли тялото на Христос, не е по-разумно обяснение за празния гроб, от предположението, че тялото е откраднато от учениците. Ако властите са разполагали с тялото или са знаели къде е то, защо не са обявили това, когато учениците започват да проповядват възкресението в Йерусалим? Ако са знаели къде е, защо не са обяснили точното му местонахождение? Защо не са извадили тялото, не са го сложили в една каруца и са го разнесли из центъра на Йерусалим? Подобно действие със сигурност би унищожило християнството.

Д-р Джон Монтгомъри коментира: „Версията, че ранните християни са изфабрикували тази приказка и след това са я проповядвали сред хората, които лесно са можели да я оборят просто като покажат тялото на Исус, надхвърля границите на правдоподобността.“

ДОКАЗАТЕЛСТВА ЗА ВЪЗКРЕСЕНИЕТО

Професор Томас Арнолд, директор на колежа Ръгби в продължение на четиринадесет години, автор на известната тритомна История на Рим и сочен като специалист по съвременна история в Оксфорд, е добре запознат със стойността на доказателствата при установяването на историческите факти. Той пише: „Дълги години съм изследвал историята на отминали времена, проучвал съм и съм преценявал свидетелствата на онези, които са писали за тях, и не познавам друг факт от човешката история, който да е подкрепен от по-убедителни и по-пълни доказателства от всякакъв вид (според разбирането на безпристрастния изследовател) от великия знак, който Бог ни е дал, че Христос е умрял и е възкръснал отново от мъртвите.“

Английският учен Брук Фос Уестскот заключава: „Взимайки предвид всички доказателства, няма да е пресилено да се каже, че никое друго историческо събитие не е по-добре или по-разностранно подкрепено от възкресението на Христос. Единствено предишното предположение, че то трябва да е измислено, би могло да породи представата за недостатъчност на доказателствата за него“.

Д-р Саймън Грийнлийф е един от най-големите юридически умове, които страната ни е имала някога. Той е известен професор по право в Харвардския университет и е приемник на съдията Джоузеф Стори като професор по датско право в същия университет. В Речник на американските биографии Х. Нотс пише за него: „Издигането на авторитета на Юридическия факултет в Харвард до сегашните му позиции сред другите подобни факултети в САЩ се дължи на усилията на Стори и Грийнлийф.“ Докато е професор по право в Харвард, Грийнлийф пише книга, в която изследва удостоверяващата стойност на апостолските свидетелства за възкресението на Христос. Той отбелязва, че е невъзможно апостолите да „са упорствали толкова дълго в потвърждението на истините, проповядвани от тях, ако Исус всъщност не е възкръснал от мъртвите и ако те не са знаели този факт със сигурността, която са имали за всеки друг факт.“ Грийнлийф заключава, че възкресението на Христос е едно от историческите събития, обосновани най-добре съгласно законите на юридическото доказателство, прилагани в съда.

Друг юрист, Франк Морисън, се заема да обори доказателствата за възкресението. Той смятал, че животът на Исус е един от най-красивите, живяни някога, но когато става дума за възкресението, според Морисън някой трябва да е добавил известен митичен елемент към историята на Исус. Той планира да разкаже за последните няколко дни от живота на Исус. Разбира се, като пренебрегне възкресението. Морисън си представя, че един интелигентен и разумен подход към Исус би изключил напълно възможността за Неговото възкресение. Но, разглеждайки фактите през призмата на своето юридическо образование, той е принуден да промени мнението си. В крайна сметка Морисън пише своя бестселър „Кой премести камъка?“. Първата глава е онасловена: „Книгата, която отказваше да бъде написана“, а останалите глави са посветени на доказателствата за възкресението на Исус.

Джордж Елдън Лад заключава: „Единственото разумно обяснение на тези исторически факти е, че Бог е възкресил Исус в телесна форма.“14 Вярващият в Исус Христос днес може да е напълно уверен, подобно на първите християни, че неговата вяра се основава не на мит или легенда, а на безспорния исторически факт за възкръсналия Христос и празния гроб.

Най-важното е, че всеки вярващ може да изпита силата на възкръсналия Христос в своя живот днес. Първо, той може да бъде уверен, че неговите грехове са простени (I Кор. 15:3). Второ, може да е сигурен в своя вечен живот и в собственото си възкресение от гроба (I Кор. 15:19-26). Трето, той може да бъде освободен от безсмисления и празен живот и да бъде преобразен в ново създание от Исус Христос (Йоан 10:10; II Кор. 5:17).

Каква е вашата преценка и какво решение ще вземете? Какво мислите за празния гроб? След като разглежда доказателствата от юридическа гледна точка, лорд Дарлинг, бивш министър на правосъдието на Англия, заключава: „Съществуват толкова поразителни доказателства, позитивни и негативни, свързани с факти и с обстоятелства, че никой разумен съд в света не може да постанови друга присъда освен тази, че историята на възкресението е истина“.


Текст взет от книгата „НЕ ПРОСТО ДЪРВОДЕЛЕЦ“ на ДЖОШ МАКДАУЪЛ, стр. 33- 36