Възможно ли е Исус да МРАЗИ някои доктрини?

Възможно ли е Исус да МРАЗИ някои доктрини?

Възможно ли е Исус да МРАЗИ доктрините на някои от проповедниците-звезди?

Нека хвърлим бърз поглед към Ранната Църква в Ерусалим.

Ако оприличим всеки от Апостолите на „Агент 007“ на Небесното Царство, то всеки дякон би бил „008“.

Въпреки този си ранг, един от тези дякони (чиито имена са записани в Деяния 6), Николай, отстъпва от Истината, започва да проповядва ереси и заблуждава много хора.

Когато Исус се явява на апостол Йоан на остров Патмос, Той прави следното изявление относно тази заблуда:

„Но имаш това добро, че мразиш делата на николаитите, които и Аз мразя.“ (Откровение 2:6)

„Така също имаш и ти някои, които държат, подобно на тях, учението на николаитите.“ (Откровение 2:15)

Мислиш ли, че Исус е безразличен към някои от странните доктрини на съвременните популярни проповедници? Не допускаш ли, че Той може би страстно МРАЗИ някои от тези учения: 

1. Що е хиперблагодат и има ли тя почва у нас?
2. Що е хиперпросперитет и има ли той почва у нас?
3. Безусловна любов?
4. Веднъж спасен, завинаги спасен?
5. Що е претеризъм и има ли той почва у нас?
6. Що е теология на господството и има ли тя почва у нас?
7. Митове от демони за демони?

В края на краищата, Той е Същият – вчера, днес и завинаги.

Сподели в