За вавилонското пленничество на съвременната Църква

За вавилонското пленничество на съвременната Църква

„Излезте от нея, Мои хора!”

Това послание към Божия народ, записано както в Стария, така и в Новия завет, е словото, което напоследък кънти в духа ми.

„Бягайте отсред Вавилон, за да отървете всеки живота си; да не загинете в беззаконието му; защото е време за въздаяние от Господа, Който ще му отдаде отплата. В ръката Господня Вавилон е бил златна чаша, която опиваше целия свят; от виното му пиеха народите, затова те обезумяха. Внезапно Вавилон падна и се разруши; ридайте за него; вземете балсама за раната му – дано се изцели. Опитахме се да целим Вавилон, но не бе изцелен; оставете го и нека отидем всеки в страната си, защото присъдата му стигна до небето и се възвиси дори до облаците.” (Еремия 51:6-9)

„И дойде един от седемте ангела, които държаха седемте чаши, и ми заговори: Ела, ще ти покажа осъждането на голямата блудница, която седи над много води; с която блудстваха земните царе и земните жители се опиха от виното на нейното блудстване. Тогава той ме отнесе духом в една пустиня, където видях жена, седяща на червен звяр, покрит с богохулни имена, който имаше седем глави и десет рога. Жената бе облечена в пурпур и червено, и украсена със злато, със скъпоценни камъни и с бисери, и държеше в ръката си златна чаша, пълна с гнусотии и нечистотиите от нейното блудстване. А на челото ѝ имаше написано това име: Тайна; великият Вавилон, майка на блудниците и на земните гнусотии. И видях, че жената се беше опила от кръвта на светиите и от кръвта на Исусовите мъченици; и като я видях, зачудих се твърде много.” (Отк. 17:1-6)

„И чух друг глас от небето, който казваше: Излез от нея, народе Мой, за да не участваш в греховете ѝ и да не споделяш язвите ѝ; защото греховете ѝ стигнаха чак до небето и Бог си спомни нейните неправди. Въздайте ѝ, както и тя е въздала. Да! Платете ѝ двойно според делата ѝ; с чашата, с която е черпила, почерпете я двойно. Колкото е прославила себе си и е живяла разкошно, толкова мъки и печал ѝ дайте; защото казва в сърцето си: Седя като царица, не съм вдовица и печал никога няма да видя. Затова в един ден ще дойдат наказанията ѝ: смърт, печал и глад и тя ще изгори в огън; защото могъщ е Господ Бог, Който я съди. И земните царе, които са блудствали и живели разкошно с нея, ще заплачат и заридаят за нея, когато видят дима от изгарянето ѝ. Отдалеч ще стоят поради страх от мъките ѝ и ще казват: Горко, горко на тебе, велики граде Вавилоне, могъщи граде, понеже в един час дойде присъдата ти! И земните търговци ще плачат и ридаят за нея, защото никой вече не купува стоките им, стоки от злато и сребро, скъпоценни камъни и бисери, от висон и пурпур, коприна и червен плат; и всякакво благоуханно дърво и всякакви изделия от слонова кост; и всякакви изделия от скъпоценно дърво и от мед, от желязо и от мрамор; и канела, аромати, тамян, миро и ливан; вино и елей; чисто брашно и пшеница; добитък и овце; коне, колесници и роби; и човешки души.” (Отк. 18:4-13)

Очевидно е, че когато говори за Вавилон, Библията разкрива различни пластове и лица на едно и също явление, за което можем уверено да заключим, че е бунтът срещу Бог. Независимо дали разглеждаме античния град, религиозната и политическа система на този свят, или „тайната” Вавилон, нечестието е общият знаменател на тези бунтовни проявления.

Вавилон е вече осъден; присъдата върху невярващия свят е отдавна произнесена. Осъждането не е резултат от омраза или пасивно безразличие от страна на Бог, а на съзнателно отхвърляне на Неговата светлина и помощ (Йоан 3:16-21, Еремия 51:8-9). Уповаващите в Исус Христос за спасение са избегнали това вечно осъждение (Йоан 5:24) и както Ной са свидетели срещу неверието на този свят (Евреи 11:7).
Тогава защо Бог издава такова строго и същевременно пълно с любов и грижа предупреждение към Своите хора? Дори за момент да загърбим дискусията дали спасението може да бъде загубено, или не, ние откриваме, че ни грозят сериозни опасности, ако изберем „да останем във Вавилон”.

„Излезте от нея, Мои хора, ЗА ДА НЕ СТАНЕТЕ УЧАСТНИЦИ В ЯЗВИТЕ Ѝ!”

„Вавилон” означава „объркване” или „бъркотия”. Името описва състояние, противно на Божия установен ред. На различни места в Библията откриваме някои от характеристиките на объркването – то не идва от Бог, а е част от проклятието, в което падналото човечество е избрало да ходи; то създава атмосфера, благоприятна за работата на Сатана и т.н.

Вярващите в Христос са изкупени от проклятието на Закона (Гал. 3:13), което съдържа хаоса като значима част. Въпреки че легално ние сме изкупени от Божия гняв, ако съзнателно не решим да се дистанцираме от вавилонската система на този свят, ние неволно се поставяме в позицията на потърпевши. Затова и Бог ни предупреждава да излезем от тази система (в някои случаи това може да включва и географска преместване), да не би да станем жертви на съда върху нея. Ние сме в света, но не сме от света (Йоан 17:11, 14-15).

Нагледен пример за такъв пропуск на християните да се разграничат от световната система е ситуацията с върлуващия Ковид-19 вирус. Това е язва, в която Църквата не трябваше да участва! Месеци преди началото на пандемията Бог ми показа, че Китай ще бъде сполетян от бедствие/я от библейски мащаб поради жестокото преследване на тамошните християни от комунистическата власт. Това, което не видях, е, че поради напредналия процес на глобализация, както и поради пропуска на глобалната Църква да упражни дадения ѝ духовен авторитет върху пандемията, тя се разпространи по целия свят, на всяко едно място, повлияно от тази система. Голяма част от Тялото на Христос беше парализирано от страх, като отделните фракции влизаха в малки войни помежду си относно това кой вавилонски метод е ефективен срещу язвата и кой не е. Ние показахме, че сме почти напълно неподготвени за бедствията, които тепърва ще идват на земята.

Добрата новина е, че Бог няма да ни остави в тази позиция на поражение. Ние обаче трябва да кооперираме с Неговата благодат, като обновяваме умовете си и събаряме всеки вавилонски идол в тях. Трябва веднъж завинаги да положим упованието си в Господ, а не в системите на този свят. Само тогава ще видим Божията победа и ще се възрадваме в спасението Му!


Екипът на Пророчески Глас иска да ви напомни думите на апостол Яков: „Бъдете и изпълнители на словото, а не само слушатели, да лъжете себе си.“ (Яков 1:22) Насърчаваме ви да изберете поне една истина от посланието, което прочетохте и да я приложите във вашия живот. Можете да споделите вашите мисли, въпроси, и начинът, по който сте приложили наученото, на нашата фейсбук страница.

Сподели в