Застъпници в пролома (2) – Избери – или да съдиш, или да обичаш

Застъпници в пролома (2) - Избери - или да съдиш, или да обичаш
от

Ако си изпълнен с гордост, себеправедност и осъжде­ние, ти падаш под острието на словото „Каквото посее човек, това ще и да пожъне”, затова много християни жънат много тревоги, смут и осъждение от другите във време, в което не очакват това.

/Не говоря за онзи момент, в който Бог ни води при някой брат или сестра, дори и служител, за да изобли­чи делата на греха, или да изяви тъмнината им. В та­къв случай ние знаем как да отидем при определения човек и да покажем провинението му, стоейки обаче в любовта на Бога. Само онези, които имат пророческа настройка, живеят с Исус и ходят в областта на духа, могат да изобличават качествено и ефективно!/

Много либерално и безреспектно се осъждат днес служители и въобще другите деца на Бога, от които не се различаваме особено, освен ако Христос не се е из­образил в нас. Християни своеволно се произнасят за всичко без притеснение и страх Господен; мъдрувайки, те глупеят, и това е, защото не познават собствената си грешна природа.Те не се застъпват пред Бога за Църк­вата, в която е целият интерес и сърдечен копнеж на Исус, според както е описан в евангелията и послания­та, Църквата, за която Исус умира и за която Неговата кръв говори в нейна полза и сега пред Отец.

Много християни отварят очите на Божиите деца за грешките на другите, без да си дават сметка, че сеят от собствената си гордост тление. Само гордостта си поз­волява безочливо и себепревъзнесено да клевети и фа­рисейски да осъжда приближените. Докато смирението снизходително покрива и се застъпва със съкрушение за съдбата, която може да сполети съгрешилите. Гор­достта подбужда коварно онези, които са в плен от нея и не само че техните плътски очи са отворени, но пома­гат и на другите очите да се отворят.Това не е ходене в любов, а е беззаконие!

Всяко беззаконие и непредпазливост носят наказа­телни последствия. Ето защо някои деца на Бога нямат радост, живеят в безмирие, винаги недоволстват, нямат хваление вътре в себе си, стоят в тъмнината на собст­веното си невежество и са съсухрени, като мъртвешки кости. Те не могат да се зарадват на други братя и сес­три искрено, нито могат всецяло да се отдадат на Божи­ето дело. Имат само закон в себе си, който не ги води в любов, а в безплодно знание. Ходят на църква, но и там не са у дома си, гледат как другите имат благодат и се напояват, а те остават сухи, гледат с големи и безизраз­ни очи, и нищо не е в състояние да ги докосне, защото стоят в обвинение и бунт, осъждат строго, заклеймяват другите и не могат да обичат никого, дори не се стремят да се научат да обичат, самите те са паднали в неми­лост.

Тези, които съдят, не могат да обичат, затова избе­рете да правите едно от двете – или да съдите и да обвинявате, или да обичате, но аз ви насърчавам да изберете ходенето в любов, което ще ви заведе във вътрешен простор!

Да сложим край на такъв жалък, мизерен и нерадос­тен живот!

Откъс от Книгата на Жана Георгиева – Гарден „Застъпници в пролома”. Пророчески глас горещо препоръчва тази книга както на хора, които искат да бъдат съдове за почетна употреба в ходатайското служение, така и на онези, които искат да напреднат в жизненоважния процес за всеки един християнин – освещението.


Екипът на Пророчески Глас иска да ви напомни думите на апостол Яков: „Бъдете и изпълнители на словото, а не само слушатели, да лъжете себе си.“ (Яков 1:22) Насърчаваме ви да изберете поне една истина от посланието, което прочетохте и да я приложите във вашия живот. Можете да споделите вашите мисли, въпроси, и начинът, по който сте приложили наученото, на нашата фейсбук страница.

Сподели в