Фондация „Съживление“

Сайтът „Пророчески Глас“ се управлява от Фондация „Съживление“. Фондацията има две главни цели: да спомага укрепването на Тялото Христово и да разпространява евангелието на Господ Исус Христос в България. 

Авторите в сайта „Пророчески Глас“, както и партньорите на Фондация „Съживление“, са от различни църкви в страната и чужбина, но Фондацията е изцяло над деноминационна и не е зависима от нито едно християнско вероизповедание или църква. 

За връзка с Фондация „Съживление“:

email: revivalfoundation@hotmail.com

mob.: 0893233007