Изпрати

Ако искате да изпратите свой сън или видение за тълкуване, моля, попълнете формата и ако имаме тълкувание, ние ще се свържем с вас.

Ако сте пророческа личност и искате да станете един от Гласовете в този сайт, прикачете вашето лично свидетелство в текстов формат (.doc/docx, .rtf), в което описвате как сте приели Исус за свой личен Господ и Спасител. Във формата молим да опишете начините, по които Святият Дух ви говори (видения, откровения, сънища). След като получим вашето свидетелство, ще се свържем с вас.

Ако искате да публикувате свидетелство за изцеление, освобождение, снабдяване или друго благословение в живота ви, изпратете ни го в текстов формат.

Ако имате въпроси към нас, напишете ги във формата и ние ще се свържем с вас.