Изпрати

Ако сте пророческа личност и искате да станете един от Гласовете в този сайт, изпратете ни Вашето лично свидетелство в текстов формат (.doc/docx, .rtf), в което описвате как сте приели Исус за свой личен Господ и Спасител. В имейла молим да опишете начините, по които Святият Дух ви говори (видения, откровения, сънища, поучения). След като получим вашето свидетелство, ще се свържем с Вас.

Ако искате да публикувате свидетелство за изцеление, освобождение, снабдяване или друго благословение в живота ви, също молим да ни го изпратите в текстов формат.

Имейл адресът ни е admin@revival.bg