Израстване

След първоначалната еуфория, породена от факта, че вече сме спасени от греха, от ада и от вечното отделяне от Бог, всеки от нас рано или късно достига до прозрението, че нашата роля на тази земя е по-голяма от това просто да ходим на църква и да чакаме Бог да ни прибере у дома. Все по-силно в ушите ни кънтят думите на Исус към нас:

„Който вярва в Мене, делата, които върша Аз, и той ще ги върши, и по-големи от тях ще върши; защото Аз отивам при Отца.“ (Йоан 14:12)

Все по-малко от нас вярват на лъжата, че чудесата, знаменията, силата, откровенията, близкото общение с Бог са само за неколцината „избраници“. Все повече от нас започват да вярват, че нашият небесен Баща ни е обикнал със същата любов, с която обича Сина Си (Йоан 17:23), и че сме предопределени да бъдем съобразни с образа на Исус Христос (Римляни 8:29). Започваме да разбираме, че както Исус е имал пълна власт над тъмнината във всичките й проявления, така и ние сме призoвани да царуваме в живота чрез Него (Римляни 5:17). Все повече от нас са подбудени от Святия Дух да познаваме нашия Бог, да се укрепим и да вършим подвизи (Данаил 11:32). Но малцина от нас знаят как да подходят спрямо своя духовен растеж.

В този раздел ще намерите напътствия, които ще ви помогнат. Това не е вълшебна формула, а просто и ясно излагане на библейските напътствия относно духовния растеж и укрепването във вярата.

Първата и най-важна стъпка към духовния растеж е разбирането за това кои сме в Христос. Можете да прочетете повече по темата в раздел „ИДЕНТИЧНОСТ“.

В първата си записана проповед в Матей, 6 глава, Исус казва три „когато“:

Когато се МОЛИТЕ

Когато ПОСТИТЕ

Когато ДАВАТЕ

Думата „когато“ описва тези три дейности като абсолютно задължителни за християните. Както повечето от нас вече разбираме, Бог няма да ни обикне повече, ако се молим, постим и даваме – Той вече ни обикна докрай, като даде Сина Си за нас. Все по-ясно виждаме, че молитвата, постът и даването са три ключа към нашето собствено добруване на тази земя. Ако нашият живот не е основан на тези дейности, ние не само че сме неефективни за Божието царство на земята, но сме и лесна плячка за врага ни. Можете да прочетете повече за молитвата, постенето и даването в съответните раздели.

Исус нарича Божието Слово „истина“ и казва, че истината ни освещава (Йоан 17:17) и ни прави свободни (Йоан 8:32). Без освещение не можем да видим Бог (Евреи 12:14), но гледайки Господната слава, ние се преобразяваме в същия образ от слава в слава (2 Коринтяни 3:18). Казва се, че се преобразяваме чрез обновяване на нашия ум (Римляни 12:2), което се случва по време на ефективно четене на Библията. В раздел „БИБЛИЯТА“ можете да получите повече насоки за това.

Ранната църква, която е ходила в огромна власт, е описана като постоянстваща „в поучението на апостолите, в общението, в преломяването на хляба и в молитвите“. Можете да прочетете повече за апостолското поучение, общението и преломяването на хляба в съответните раздели.

Един от начините, по които можем да постоянстваме в апостолското учение, е чрез четене на книги, писани от апостолски личности. Можете да намерите безплатни книги в този раздел, които да ви послужат. Уеб страници полезни за духовен растеж можете да намерите в съответния раздел.

В раздел ИНТЕРВЮТА, можете да прочетете интервюта съз зрели Божии служители, които споделят своя опит в личната им обхода с Господа, в служението им към Него, както и откровения, които имат конкретно за България.

Страници „Библейски училища“ и „Обучения“ дават информация за училища, курсове и събития, които целят да помагат на светиите да израснат в познаването си на Бог и да бъдат екипирани като Негови служители в сила и слава.

Страница „Служения“ дава информация за служения, които препоръчваме като добра почва за сеене.