ПРОРОЧЕСКИ ГЛАС

ПОСЛЕДНИ СТАТИИ

Две перли от огърлицата на вяра в Евреи 11

1. Животът на вяра е живот на саможертва Ако разбереш тази истина, тя ще подсили значително духовния ти живот. Вярата и саможертвата са две от нишките, втъкани в историите на

„Помнете жената на Лот“

Въпреки че това е може би една от най-пренебрегваните заповеди на Исус, тя не престава да бъде важна част от Писанието. Историята на жената на Лот показва, че ти може

Бог няма да те остави без свидетелство или предупреждение (2-ра част)

Преди да продължиш с настоящата публикация, бих те посъветвал да се запознаеш със съдържанието на първата ѝ част. В нея разгледахме различните начини, по които Бог засвидетелства на Израел, че

Духовен растеж

Има хора, които неправилно предполагат, че по време на земния си път Исус получи духовната Си зрялост като дар. Библията обаче свидетелства за противното. Исус трябваше да премине през процес

Самоотбрана, Смъртно Наказание, „Справедливи войни“

За пореден път ще се опитам да синтезирам в няколко реда теми, по които са изписани томове. Разликата е, че в тази статия няма да разглеждам само една, а три

Как трябва да реагираме към законниците?

„Освен това, братя мои, радвайте се в Господа. За мене не е досадно да ви пиша все същото, а за вас е безопасно. Пазете се от псетата, пазете се от

Месия ще ти помогне с твоя „Месия”


Георг Фридрих Хендел е големият НЕМСКИ композитор на ИТАЛИАНСКИ опери, живял през 18-ти век в АНГЛИЯ. По мое мнение, венецът на творческата дейност на Хендел е ораторията

1-ви януари 2019

Първият ден на 2019-та беше пълен с Божията символика. Събудих се рано, още преди изгрев. Докато гледах как настъпва денят, бях изумена как за часове беше настъпила радикална промяна във

Зад кулисите на световната политическа сцена

Периодът около встъпването в длъжност на президента Доналд Тръмп в началото на 2017 г. беше време на интензивни пророчески преживявания за мен. Повечето от тях бяха свързани със съдбата на

Предстоящата трансформация 7 – България в опасност

В публикация след мащабна евангелизационна кампания в Бургас през месец март споделих, че в България не можем да приемаме свободата на вярата (както и която и да е друга свобода)

Мирът на Бог

„Благодат и мир...” Според някои доказани библейски и езикови експерти начинът, по който част от посланията в Новия Завет започват, е поради факта, че авторите се обръщат към църкви, в

Бог няма да те остави без свидетелство или предупреждение! (1-ва част)

Рождението и месианската мисия на Исус бяха прокламирани и потвърдени на Израел по много и различни начини, така че нацията да може да разпознае своя Цар: 1. Чудотворното раждане на

3 погрешни идеи на поддръжниците на хипер-просперитета

Иска ли Бог да снабди нуждите ти и да те благослови финансово? Абсолютно! Библията е пределно ясна, когато описва бащинското сърце на Бог. За съжаление, голям брой популярни и не

Църква – събуди се! Ислямът настъпва

Ще разкажа сън, който получих през май 2018 г. Вървях през София заедно с мой колега, изключително честен, съвестен и хладнокръвен човек, а градът беше пълен с тъмнокожи хора, приличащи

Широки плещи, тесни дънки, добре оформени бради и лошо скроени доктрини

Това описва накратко част от новото поколение проповедници зад църковния амвон и на телевизионния екран в Америка. И тъй като влиянието на американският църковен комплекс е глобално, някои от тези

Предстоящата трансформация 6

12.07.2018 Ако не си запознат с поредицата от сънища, които Бог започна да ми дава преди около осем месеца и които визират предстоящата трансформация на Неговата Църква в България, те

Кредит или дебит?

Истините в тази статия имат потенциала да променят радикално духовния ти живот! Аз правя подобни изявления изключително рядко (въпреки че това е надеждата ми за всяка моя публикация), но тъй

Каква е целта на вярата ни?

След като приемем Исус Христос за свой Господ и Спасител, най-важният въпрос, на който трябва да си отговорим, е „Каква е целта на нашата вяра?“. Ако нямаме отговор на този

Защо думите ни са от изключително значение? (2-ра част)

В първата част на настоящата статия разгледахме различни примери за влиянието на думите върху живота ни. В тази втора част ще изложа кратка библейска аргументация, обясняваща това влияние. До голяма

Да съдим или да не съдим (2-ра част)

Преди да продължиш с настоящата публикация, те съветвам да се запознаеш със съдържанието на първата ѝ част. Соломон, авторът на книгата Притчи, нееднократно подчертава, че умението да отсъдиш правилно (мъдрост, разпознаване,

ЦЕЛ НА САЙТА: 

Всеки християнин, който е приел Исус Христос за свой личен Господ и Спасител, има лична връзка с Бог. В Библията пише, че за разлика от немите идоли Бог е активен – Той говори на вярващите и действа мощно в живота им.

Този сайт е място, където християни публикуват нещата, които Святият Дух им е разкрил относно Бог и света, в който живеем. Тези публикации са в четири категории:

Видения;

Сънища;

Откровения;

Пророчества.

Сайтът също е място, където се публикуват Божиите новини: свидетелства за чудесата, които Бог е извършил. Бог постоянно спасява, изцелява, избавя, снабдява! Ние не приемаме Неговите дела за даденост, a сме благодарни и искаме да Го прославим. Свидетелството на Исус Христос е духът на пророчество!

Много хора получават видения и сънуват сънища, за които нямат тълкувание, но имат убеждение, че са от Бог. Както в Библията Йосиф и Данаил са били употребени за тълкуване на сънищата на светски царе и Бог се е прославил, така Святият Дух може да даде тълкувание на видения и сънища чрез пророчески личности днес.

Сайтът е място, където всеки може да изпрати свое видение или сън, за което би искал да получи тълкувание, и ако има такова, ние ще се свържем с Вас.