ПРОРОЧЕСКИ ГЛАС

  • Търси в статии

  • Филтър по дата

  • Избери категория

  • Подреждане

ПОСЛЕДНИ СТАТИИ

„Аз никога не съм ви познавал!”

Поради желанието Си да достигне възможно най-голям брой от хора с добрите новини за Божието Царство, по време на земното Си служение Господ Исус употребява максимално опростен език. Символите и

Бетел, Бил Джонсън и двете канавки

Най-сложният и същевременно най-важният баланс, който трябва да се постигне в християнския живот и служение, е този между словото и Духа – да имаме както доктринална акуратност, така и действието

„Събарям стария църковен ред и установявам Моето управление!“

Това, което бих искал да отбележа, е, че тази статия е естествено продължение или „ъпдейт“ на последния материал, който бе публикуван в сайта и който беше озаглавен „Бедствия, COVID-19 и

Що е НАР (Нова Апостолска Реформация) и има ли тя почва у нас?

Фиаското „COVID -19” В една от уводните сцени на популярния филм „Гладиатор” навлезлият в преклонна възраст римски император Марк Аврелий, използвайки неподражаемите умения на своя военоначалник Максимус, постига внушителна победа

Поваленият дънер – съновидение с послание към Църквата

Сънувах сън. Видях голям дънер на дърво, повален на земята. Почти всичките корени на дънера бяха извадени от земята, клоните изсечени. След това ми се даде в ръката плод или

Застъпници в пролома (6) – Ходене с Бога

Енох синът на Яред, е живял на земята и е ходел с Бога триста шестдесет и пет години. Словото казва: „ И Енох ходи по Бога; и не се намираше

Застъпници в пролома (5) – Ходатаите могат да променят хода на събитията

Искам да видим как в Словото ни се разкриват в дъл­бочина тези думи. В Числа 14:11-20 се казва така: „И Господ рече на Мойсей: „Докога ще Ме презира този народ?

Застъпници в пролома (4) – По-високи критерии за святост

Колкото повече напредваме, толкова по-високи стават изискванията за святост към нас. Затова трябва да жи­веем в близко, интимно общение с Бога. За тази цел първо е необходимо да желаем това

Застъпници в пролома (3) – Да се вдигнем в битка срещу нашите чувства

Дните на земята изтичат като пясъчен часовник и са последни, затова ги наричам специални. Специални, защото в тези дни от нас се изисква съзнателно да подготвим себе си чрез благодатта,

Застъпници в пролома (2) – Избери – или да съдиш, или да обичаш

Ако си изпълнен с гордост, себеправедност и осъжде­ние, ти падаш под острието на словото „Каквото посее човек, това ще и да пожъне”, затова много християни жънат много тревоги, смут и

Застъпници в пролома (1) – Исус Христос – център в живота ни

Ако сме направили Христос център в живота си, в нас ще започне да струи нова светлина, чрез която ще раз­бираме същността на нещата. Светлината на открове­нието, което просветлява пътя ни,

Динамиката на Божието благословение

Отчитайки наличието на няколкото различни еврейски и гръцки думи, използвани в Библията и преведени на български като „благословение” или „благославям”, както и на съпровождащите ги значения и нюанси, за целта

Плодът на Духа – цялото поучение

За разлика от т.нар. „дарби на Духа”, които се проявяват чрез вярващите по усмотрение на Святия Дух и които се изразяват във ВРЕМЕННА, концентрирана и експлозивна помощ предимно за другите,

Плодът на Духа (8) – Себеобуздание

За разлика от т.нар. „дарби на Духа”, които се проявяват чрез вярващите по усмотрение на Святия Дух и които се изразяват във ВРЕМЕННА, концентрирана и експлозивна помощ предимно за другите,

Плодът на Духа (7) – Кротост

За разлика от т.нар. „дарби на Духа”, които се проявяват чрез вярващите по усмотрение на Святия Дух и които се изразяват във ВРЕМЕННА, концентрирана и експлозивна помощ предимно за другите,

Плодът на Духа (6) – Вяра/вярност

За разлика от т.нар. „дарби на Духа”, които се проявяват чрез вярващите по усмотрение на Святия Дух и които се изразяват във ВРЕМЕННА, концентрирана и експлозивна помощ предимно за другите,

Плодът на Духа (5) – Благост и милосърдие

За разлика от т.нар. „дарби на Духа”, които се проявяват чрез вярващите по усмотрение на Святия Дух и които се изразяват във ВРЕМЕННА, концентрирана и експлозивна помощ предимно за другите,

Плодът на Духа (4) – Дълготърпение

За разлика от т.нар. „дарби на Духа”, които се проявяват чрез вярващите по усмотрение на Святия Дух и които се изразяват във ВРЕМЕННА, концентрирана и експлозивна помощ предимно за другите,

Плодът на Духа (3) – Мир

За разлика от т.нар. „дарби на Духа”, които се проявяват чрез вярващите по усмотрение на Святия Дух и които се изразяват във ВРЕМЕННА, концентрирана и експлозивна помощ предимно за другите,

Плодът на Духа (2) – Радост

За разлика от т.нар. „дарби на Духа”, които се проявяват чрез вярващите по усмотрение на Святия Дух и които се изразяват във ВРЕМЕННА, концентрирана и експлозивна помощ предимно за другите,

ЦЕЛ НА САЙТА: 

Всеки християнин, който е приел Исус Христос за свой личен Господ и Спасител, има лична връзка с Бог. В Библията пише, че за разлика от немите идоли Бог е активен – Той говори на вярващите и действа мощно в живота им.

Този сайт е място, където християни публикуват нещата, които Святият Дух им е разкрил относно Бог и света, в който живеем. Тези публикации са в четири категории:

Видения;

Сънища;

Откровения;

Пророчества.

Сайтът също е място, където се публикуват Божиите новини: свидетелства за чудесата, които Бог е извършил. Бог постоянно спасява, изцелява, избавя, снабдява! Ние не приемаме Неговите дела за даденост, a сме благодарни и искаме да Го прославим. Свидетелството на Исус Христос е духът на пророчество!

Много хора получават видения и сънуват сънища, за които нямат тълкувание, но имат убеждение, че са от Бог. Както в Библията Йосиф и Данаил са били употребени за тълкуване на сънищата на светски царе и Бог се е прославил, така Святият Дух може да даде тълкувание на видения и сънища чрез пророчески личности днес.