ПРОРОЧЕСКИ ГЛАС

  • Търси в Теми

  • Избери Категория

ПОСЛЕДНИ СТАТИИ

Жената – скритото оръжие на Бога

Защо Всемогъщият е сложил нежността, финеса, скрита сила и др. в жената? Защо не е сложил всичко в мъжа? Размишлявайки над този въпрос от доста време, стигнах до извода, че

Божията предупредителна система – 7 примера за изпълнили се слова

Тази система е достъпна за всяко новородено дете на Бог. Някои хора използват пасажа от Книгата на пророк Амос (Амос 3:7), за да извлекат тезата, че пророците имат „ексклузивен” достъп

Кръстно време – 10.05.2020

Време разделно. Кръстопътно. Време на аритмия. На излизане от ритъм. В световен мащаб. Трифазно: Мобилизация и въодушевление. Умора и обезсърчение. Срив и апатия. /Но това са психологически реакции. Ние сме

Нуждата на Църквата в настоящия час – картина от сънища

„Аз ще разтърся градове и нации!”. Тези думи чух на 12 декември 2019 г., когато заспивах. Тогава въобще нямах представа какво ще се случи. Помислих, че Бог говори за идващото

Трите мерила на последното време – цялото поучение

Ако взимаме на сериозно Писанията и сме разпознали, че изказвания като „Веднъж спасен, завинаги спасен” са в разрез с Библията, съвсем естествено е да изследваме Божието слово, за да разберем

Трите мерила на последното време (6) – Заключителни мисли

В предната част посочихме, че третото мерило за вярността на Църквата към Господ Исус при свършека на века ще бъде практическото ни проявление на любов към другите вярващи. Вярвам, че

Трите мерила на последното време (5) – Третото мерило

В предната част от настоящото поучение посочихме вярността и доброто стопанисване на ресурсите, които Господ ни е дал, било то земни или духовни, като второто мерило, спрямо което вярващите ще

Трите мерила на последното време (4) – Второто мерило

В предната част от поучението ни разкрихме някои от способите, чрез които можем да израстваме в познаване на Бога, което е символизирано чрез маслото в притчата за девиците. В тази

Трите мерила на последното време (3) – Как да напреднем в познаване на Бога?

В предната част посочихме, че единственото библейски обосновано тълкувание за символа на маслото в притчата за девиците в Матей 25гл. е, че то е преобраз за познаването на Бога, към

Трите мерила на последното време (2) – първото мерило

В увода на настоящето поучение посочихме, че Господ Исус разкрива три главни области от земния ни живот, в които вярващите ще трябва да дадем отчет при свършека на века. В тази

Трите мерила на последното време (1) – Увод

Ако взимаме на сериозно Писанията и сме разпознали, че изказвания като „Веднъж спасен, завинаги спасен” са в разрез с Библията, съвсем естествено е да изследваме Божието слово, за да разберем

Скрит ли си в Исус? (сън-предупреждение)

В края на февруари 2020 г. имах сън-предупреждение. Сънувах как тичам към върха на планина и ме гони нещо ужасно и страшно. Аз не го виждах, но знаех, че е

Използвайте всяко оръжие от Божия арсенал

Сутринта на 20 април 2020г. имах сън, за който вярвам, че ми бе даден от Святия Дух като илюстрация на определени библейски истини. В този сън аз сякаш се намирах

Пророчество за Иран

Вярвам, че Бог ми показа, че следващото „голямо нещо”, което ще бъде разтърсено, е режимът на моллите в Иран. Комбинацията от вътрешна и външна преса е довела режима почти до

Две категории християни, които ще срещнат Антихрист

„Ама аз ще бъда грабнат оттук преди той да дойде!” Това е позицията на повечето от тези християни, които вярват, че „грабването” на Църквата от Исус ще бъде преди т.нар.

Лале ли си, зюмбюл ли си? – защо някои от теориите за антихрист просто не работят

Повод за настоящата статия е наличието на многобройни и противоречиви спекулации относно личността на Антихрист, циркулиращи както в България, така и в чужбина. В единия край на спектъра виждаме тези,

Същността на християнското спасение – цялото поучение

Правилното разбиране за християнското спасение е жизненоважно за нас, вярващите. Ако имаме изкривена представа за нашето спасение, ние сме уязвими за заблудите на дявола и се превръщаме в потенциални разпространители

Същността на християнското спасение (12) – Заключителни мисли

В предната част от поредицата посочихме връзката между освещението на душата и възкресението на тялото в контекста на християнското спасение. В тази част ще обобщим нашата тема. Както видяхме в

Същността на християнското спасение (11) – Спасението на тялото – крайният резултат от освещението

В предната статия от разгледахме спасението на тялото чрез възкресение в контекста на наследството ни в Идния век. В тази част ще разкрием каква е връзката между спасението на душата ни

Същността на християнското спасение (10) – Спасението на тялото и наследството в Идния век

В предната част нашата поредица разкрихме пряката връзка между обновяването на ума ни посредством Писанията и освещението на душата ни. Във финалните части от поучението ще насочим вниманието си към възкресението

ЦЕЛ НА САЙТА: 

Всеки християнин, който е приел Исус Христос за свой личен Господ и Спасител, има лична връзка с Бог. В Библията пише, че за разлика от немите идоли Бог е активен – Той говори на вярващите и действа мощно в живота им.

Този сайт е място, където християни публикуват нещата, които Святият Дух им е разкрил относно Бог и света, в който живеем. Тези публикации са в четири категории:

Видения;

Сънища;

Откровения;

Пророчества.

Сайтът също е място, където се публикуват Божиите новини: свидетелства за чудесата, които Бог е извършил. Бог постоянно спасява, изцелява, избавя, снабдява! Ние не приемаме Неговите дела за даденост, a сме благодарни и искаме да Го прославим. Свидетелството на Исус Христос е духът на пророчество!

Много хора получават видения и сънуват сънища, за които нямат тълкувание, но имат убеждение, че са от Бог. Както в Библията Йосиф и Данаил са били употребени за тълкуване на сънищата на светски царе и Бог се е прославил, така Святият Дух може да даде тълкувание на видения и сънища чрез пророчески личности днес.