ПРОРОЧЕСКИ ГЛАС

  • Търси в Теми

  • Избери Категория

ПОСЛЕДНИ СТАТИИ

Лъжеслужителите, облечени в истина (14) – Заключителни мисли

В предната част от това поучение разгледахме надмеността в живота като един от главните белези на лъжепророческото служение. Тази последна част е заключението на нашата тема. Ако можем накратко да

Лъжеслужителите, облечени в истина (13) – Надмеността в живота

В предната част от нашето поучение разгледахме похотта на очите като второто основно проявление на духа на светав служението на лъжепророците. В тази част ще разгледаме третото проявление на този

Лъжеслужителите, облечени в истина (12) – Похотта на очите

В предходните няколко части разгледахме желанията на плътта като проявления на духа на света присъщ на лъжепророческото служение, като в предната част разгледахме магьосничеството като едно от тях. В следващите две

Лъжеслужителите, облечени в истина (11) – Магьосничество

В предната част разгледахме идолопоклонството като проявление в живота и служението на лъжепророците. В тази част ще разгледаме магьосничеството в този контекст. Думата „магьосничество“ (φαρμακεία – фармакия) – правене на магии и

Лъжеслужителите, облечени в истина (10) – Идолопоклонство

В предната част разгледахме сладострастието като проявление в живота и служението на лъжепророците. В тази част ще разгледаме идолопоклонството в този контекст. „Идолопоклонство“ (εἰδωλολατρεία – идолатрия) е всяко едно отношение, поведение

Лъжеслужителите, облечени в истина (9) – Сладострастие

В предната част разгледахме духовната нечистота като проявление в живота и служението на лъжепророците. В тази част ще разгледаме сладострастието в този контекст. Думата „сладострастие“ (ἀσέλγεια – аселгейа) също означава „похотливост, ненаситно

Лъжеслужителите, облечени в истина (8) – Духовната нечистота

В предната част посочихме, че желанията на плътта са водещи в живота и служението на лъжепророците. В тази част ще насочим вниманието си към духовната нечистота като проявление на плътта.

Лъжеслужителите, облечени в истина (7) – Желанията на плътта

В предната част видяхме как Писанията описват волята на Небесния Баща. В следващите две части ще разгледаме начина, по който лъжеслужителите злоупотребяват с Писанията, като проповядват по тях спрямо духа

Лъжеслужителите, облечени в истина (6) – Вършене на волята на Небесния Баща

В предната част от това поучение разгледахме как Писанията описват познаването на Исус. В тази част ще насочим вниманието си върху вършенето на волята на Небесния Баща. Разбирането ни за

Лъжеслужителите, облечени в истина (5) – Познаването на Исус

В предната статия разгледахме белезите, по които можем да разпознаем лъжеслужителите, като завършихме с това, че трябва да имаме библейски-акуратно тълкувание на идеите, които Исус посочва като белези на лъжепророческия дух. Ако

Лъжеслужителите, облечени в истина (4) – Белезите на лъжепророците

В предната част научихме по кои белези не можем да разпознаем лъжеслужителите. В тази част ще разгледаме белезите на лъжепророческия дух, които са разкрити в Писанията. Библията, непогрешимото писано Божие слово, е

Лъжеслужителите, облечени в истина (3) – По кои белези не можем да разпознаем лъжепророците?

В предната статия от настоящата поредица научихме, че Божието писано слово Библията е най-важното пособие за нас в разпознаването на лъжепророческия дух. Осланяйки се именно на Писанията, в тази част

Лъжеслужителите, облечени в истина (2) – Най-важното пособие за нас

В предната част от нашето поучение разгледахме една от основните заблуди относно лъжеслужителите. В тази част ще научим кое е най-важното пособие за нас в разпознаването на лъжепроческия дух. Ако

Лъжеслужителите, облечени в истина (1) – Често срещана заблуда

Едно от сериозните предупреждения към нас в Новия Завет е относно лъжепророците, лъжеучителите и проявленията на заблудителните и антихристки духове в последното време. Но за да имаме адекватна позиция по

Обичаш ли Бога? – цялото поучение

Повечето вярващи биха се учудили от този въпрос. „Нима може християнин да не обича Бога, след като Бог го е избавил от греха и от ада?“ Съгласна съм, че не

Обичаш ли Бога? (15) – Заключителни мисли

В предната статия посочихме, че начинът, по който можем да изразим любов към погиващия свят е отново чрез посвещение към Христовото учение. Учението на Господа не само прави нас самите

Обичаш ли Бога? (14) – Живот, посветен на Христовото учение – нашата любов към онези, които все още не познават Бога

В предишната статия разгледахме 1 Коринтяни 13гл. в нейния контекст, а именно употребата на дарбите в църковното събрание и отношението, с което сме призвани да служим един на друг. Посред

Обичаш ли Бога? (13) – Как да разбираме 1 Коринтяни 13 глава

В предната статия разгледахме вредата, която неправилното тълкуване на 1 Коринтяни 13гл., е нанесла на Тялото Христово и делото на благовестието. В тази част ще обърнем внимание на правилното разбиране

Обичаш ли Бога? (12) – Неправилното тълкуване на 1 Коринтяни 13 глава

В предната статия посочихме посвещението към Христовото учение като начина, по който сме призвани да обичаме другите вярващи. В тази част ще обърнем внимание на един от най-неправилно тълкуваните пасажи

Обичаш ли Бога? (11) – Живот, посветен на Христовото учение – нашата любов към вярващите

В предната статия разгледахме Христовото учение като проявление на Неговата любов към църквата. В тази статия ще покажем, че нашето посвещение към Христовото учение е пътят на истинската любов към другите

ЦЕЛ НА САЙТА: 

Всеки християнин, който е приел Исус Христос за свой личен Господ и Спасител, има лична връзка с Бог. В Библията пише, че за разлика от немите идоли Бог е активен – Той говори на вярващите и действа мощно в живота им.

Този сайт е място, където християни публикуват нещата, които Святият Дух им е разкрил относно Бог и света, в който живеем. Тези публикации са в четири категории:

Видения;

Сънища;

Откровения;

Пророчества.

Сайтът също е място, където се публикуват Божиите новини: свидетелства за чудесата, които Бог е извършил. Бог постоянно спасява, изцелява, избавя, снабдява! Ние не приемаме Неговите дела за даденост, a сме благодарни и искаме да Го прославим. Свидетелството на Исус Христос е духът на пророчество!

Много хора получават видения и сънуват сънища, за които нямат тълкувание, но имат убеждение, че са от Бог. Както в Библията Йосиф и Данаил са били употребени за тълкуване на сънищата на светски царе и Бог се е прославил, така Святият Дух може да даде тълкувание на видения и сънища чрез пророчески личности днес.