ПРОРОЧЕСКИ ГЛАС

ПОСЛЕДНИ СТАТИИ

Коя е „правата вяра“?

В статията „Каква е целта на вярата ни?“ показахме, че основната цел на християнската вяра е да познаем Бога, като ни е обещано, че нашето Богопознание ще произведе плод в

Истинският просперитет

„А патриарсите завидяха на Йосиф и го продадоха в Египет; обаче Бог беше с него“ (Деяния 7:9) Няма значение кой е срещу теб. Докато Бог е откъм теб, ти си

Ключът към всяка победа

Простотата на твоето посвещение към Христос, а не сложността на човешката доктрина, е главната предпоставка за това ти да живееш победоносно във времената, които предстоят. Всяко отклонение от тази простота

„Безименният“ млад човек, повлиял животите на милиарди

Невъзможно е да си представим християнската цивилизация без апостол Павел. Неговите писания и служение са оказали влияние върху животите на милиарди хора. За съжаление обаче още не съм чул никой

За силните, слабите, смирението и най-голямото добро

Това е последното от 8 поучения, които имах привилегията да напиша за Библията с Лия: 365 дни приключение с Библията. Прочит: Римляни 15 и Римляни 16 За разлика от светът, който ни учи да употребяваме

Почит, данъци и любов към ближния

Това е седмото от 8 поучения, които имах привилегията да напиша за Библията с Лия: 365 дни приключение с Библията. Прочит: Римляни 13 и Римляни 14 Апостол Павел заповядва на християните да се покоряват на

Повече „бъди“, отколкото „прави“

Това е шестото от 8 поучения, които имах привилегията да напиша за Библията с Лия: 365 дни приключение с Библията. Прочит: Римляни 11 и Римляни 12 Ако разбираме, че сме били съединени с Бога чрез

В Христос е спасението!

Това е петото от 8 поучения, които имах привилегията да напиша за Библията с Лия: 365 дни приключение с Библията. Прочит: Римляни 9 и Римляни 10 Повечето от нас разбираме скръбта на апостол Павел за

Победата, която ни води към нашето наследство

Това е четвъртото от 8 поучения, които имах привилегията да напиша за Библията с Лия: 365 дни приключение с Библията. Прочит: Римляни 7 и Римляни 8 Ако поради вярата ни в Христос сме мъртви за

Над какво „царуваме“ като християни?

Това е третото от 8 поучения, които имах привилегията да напиша за Библията с Лия: 365 дни приключение с Библията. Прочит: Римляни 5 и Римляни 6 Вярата ни в Христовата жертва за нас е не само

Авраамовата вяра, която предшества закона

Това е второто от 8 поучения, които имах привилегията да напиша за Библията с Лия: 365 дни приключение с Библията. Прочит: Римляни 3 и Римляни 4 Има две вярвания относно позицията на евреите спрямо Бог,

Духовна поквара или праведност чрез вяра

Това е първото от 8 поучения, които имах привилегията да напиша за Библията с Лия: 365 дни приключение с Библията. Прочит: Римляни 1 и Римляни 2 Колкото и лъскав и високотехнологизиран

Възможно ли е Исус да МРАЗИ някои доктрини?

Възможно ли е Исус да МРАЗИ доктрините на някои от проповедниците-звезди? Нека хвърлим бърз поглед към Ранната Църква в Ерусалим. Ако оприличим всеки от Апостолите на „Агент 007“ на Небесното

Книгата на твоя живот

Йов не знаеше, че животът му ще се превърне в книга. Както всеки един от нас, той имаше свой дял от проблеми, с които да се справя. Йов не беше

Поема за Бащата и Сина

Кой е като Моя Бог? Кой е като Моя Баща? Кой е като Тебе? Кой може да се издигне над Тебе? О, Татко, Татко, Мой! Кой е като Тебе, няма

Как да местим планини, без те да се „притурят“ и да затрупват овчари?

В Евангелията откриваме не един пример на хора, отиващи при Исус, докосващи Го и получаващи изцеление за телата си. Виждаме също и случаи, в които Той от Своя страна докосва

Окаяни, нещастни, сиромаси, слепи и голи

Четях Божието слово от Изход 20-23 глава. И изведнъж Бог ме взе при Себе Си, прегърна ме през рамото и каза: „Гледай!“ Видях огъня в сърцето Му към църквата, но

Не поставяй коня зад каруцата!

Знам, че ще прозвучи смешно, но тази фраза описва един важен принцип на вярата, който, ако бъде разбран и приложен, ще подсили духовния ни живот. Какво имам предвид? Колкото и

Бог и Мамон (Смени ли Исус темата?)

Когато адресираше предмета за небесните и земните богатства в т. нар. „проповед на планината“ (Матей 6:19-24), изглежда сякаш в един момент Господ Исус изведнъж смени темата и започна да говори

Закон и благодат

Едва ли има друга библейска тема, която е предизвиквала, предизвиква, и най-вероятно ще предизвиква и в бъдеще разпалени дискусии, ожесточени спорове и мащабни теологически конфликти в Христовата Църква. Понякога битките

ЦЕЛ НА САЙТА: 

Всеки християнин, който е приел Исус Христос за свой личен Господ и Спасител, има лична връзка с Бог. В Библията пише, че за разлика от немите идоли Бог е активен – Той говори на вярващите и действа мощно в живота им.

Този сайт е място, където християни публикуват нещата, които Святият Дух им е разкрил относно Бог и света, в който живеем. Тези публикации са в четири категории:

Видения;

Сънища;

Откровения;

Пророчества.

Сайтът също е място, където се публикуват Божиите новини: свидетелства за чудесата, които Бог е извършил. Бог постоянно спасява, изцелява, избавя, снабдява! Ние не приемаме Неговите дела за даденост, a сме благодарни и искаме да Го прославим. Свидетелството на Исус Христос е духът на пророчество!

Много хора получават видения и сънуват сънища, за които нямат тълкувание, но имат убеждение, че са от Бог. Както в Библията Йосиф и Данаил са били употребени за тълкуване на сънищата на светски царе и Бог се е прославил, така Святият Дух може да даде тълкувание на видения и сънища чрез пророчески личности днес.

Сайтът е място, където всеки може да изпрати свое видение или сън, за което би искал да получи тълкувание, и ако има такова, ние ще се свържем с Вас.