ПРОРОЧЕСКИ ГЛАС

ПОСЛЕДНИ СТАТИИ

Пророческа трилогия за последните времена

Това е пророческа картина за последните времена, предстоящи да се случат. Голяма част от събитията към днешна дата вече се изпълняват. Много пророчески хора усещат, че днес наистина живеем в

Кой е този, който задържа „тайната на беззаконието“ да не бъде все още открита?

Предполагам, че мнозина от вас вече са се досетили, че визираният библейски текст е Второто послание на апостол Павел до Солунците, 2 глава, 7 стих. Без да бъда догматичен, ще

Кои са „по-големите дела“?

В 14-та глава на Евангелието от Йоан е записано едно от най-изумителните изявления на Господ Исус, направено малко преди ареста и смъртта Му на кръста. „Истина, истина ви казвам, който

Как да съдим без да ставаме съдии

„Как така ще съдим, Един е Съдията!”, ще кажат някои, дори доста от Божиите хора и ще цитират 1 Коринтяни 4:3, 5 - „..даже аз не съдя сам себе си…Затова

Безумният каза в сърцето си

Безумният каза в сърцето си: Няма Бог. Поквариха се хората и сториха гнусно беззаконие; няма кой да прави добро. Бог надникна от небето над човешките синове, за да види има

Познаваме ли Святия Дух?

На пръв поглед въпросът изглежда глупав. Та разбира се, всеки новороден вярващ знае Кой е Той! Само че едно е да знаеш за дадена личност - да, има я, изглежда

Оттегли към дълбокото

  ОТТЕГЛИ КЪМ ДЪЛБОКОТО! ИЗКОПАЙ И ЗАДЪЛБОЧИ! Защото си изтласкан на плиткото. Заровил си лице в пясъка. И уж си „кротко полюшван”, на сигурно място в плитчините, в камуфлажа си,

Моят кръст не ви е само за декор

МОЯТ КРЪСТ НЕ ВИ Е САМО ЗА ДЕКОР! И ако вратът ви е медна жила, лицето Ми е кремък! Покаяние, покаяние, покаяние, ВСЕОБЩО ПОКАЯНИЕ! От малък до голям и от

Армията на последното време

Църквата е минала през много етапи на развитие. През годините Бог я е водил от слава в слава. Преходът обаче е бил съпроводен с упадък и винаги е бил болезнен

Ето отговора Ми

16.06.2019 Ето отговора Ми за Църквата Ми:   На отстъплението - настъпление в Духа, на демобилизацията - мобилизация, на деградацията - градация, на носенето по течението - плуване срещу течението!

През очите на Небето

Не мисля, че ще забравя скоро образа на жената, загубила не само едното си око, но и съпруга си и единственото си дете в атентата срещу църквата в Шри Ланка

Невяста от огън

Живеем в много бурни и, както е видно, в последни времена.  Привидно изглежда, че всичко си е наред и както в Лотовите дни - ядем, пием, купуваме, продаваме, садим, градим...

Да ограничаваш Господа в живота си

Възможно е. И за съжаление - редовно практикувано от Божиите хора. Хубавата новина е, че в повечето случаи го правим несъзнателно, защото ако е обратното - имаме голям проблем. За

Библейската „вяра за изцеление“ и как да постъпваме, когато изцелението не идва?

За съжаление зачестяват случаите, в които вярващи хора биват диагностицирани с тежки болести. Пиша тази статия, за да адресирам вярвания и практики сред вярващите в тези ситуации, които считам, че

Най-пренебрегната Христова заповед относно молитвата

Тя може да бъде открита в Матей 24:20: „И се молете да не се случи бягането през зимата или в съботен ден“. Намираме я в контекста на т.нар. „Голяма скръб“

Липса на баланс

„Неточни везни са мерзост пред Господа; а точни грамове са угодни на Него.“ (Притчи 11:1) Доктриналният баланс е едно от местата, където Църквата е „изгубила баланс“. И докато главното приложение

Пречистващ огън

Огнена вихрушка! Огън пояждащ! Сеното, сламата, дървото! Най-напред в Моя дом, а после през земята. Огнен пламък ще оближе до чисто, гладко и равно, до дъно. Ще остане само това,

Защо страхът от Бога е начало на мъдростта

„Страхът от Бога е начало на мъдростта“ е една от често цитираните фрази от Библията, но даваме ли си сметка защо именно страхът от Бога е в основата на мъдростта?

„Гледай ги как се блъскат!“

Американският футбол не е от любимите ми спортове, но наскоро Святият Дух използва тази игра, за да ми покаже една аналогия с духовния свят. През март 2019 г. имах сън,

Изкушенията на Сатана

„Тогава Исус бе отведен от Духа в пустинята, за да бъде изкушаван от дявола. И след като пости четиридесет дни и четиридесет нощи, най-после огладня. И така, изкусителят дойде и

ЦЕЛ НА САЙТА: 

Всеки християнин, който е приел Исус Христос за свой личен Господ и Спасител, има лична връзка с Бог. В Библията пише, че за разлика от немите идоли Бог е активен – Той говори на вярващите и действа мощно в живота им.

Този сайт е място, където християни публикуват нещата, които Святият Дух им е разкрил относно Бог и света, в който живеем. Тези публикации са в четири категории:

Видения;

Сънища;

Откровения;

Пророчества.

Сайтът също е място, където се публикуват Божиите новини: свидетелства за чудесата, които Бог е извършил. Бог постоянно спасява, изцелява, избавя, снабдява! Ние не приемаме Неговите дела за даденост, a сме благодарни и искаме да Го прославим. Свидетелството на Исус Христос е духът на пророчество!

Много хора получават видения и сънуват сънища, за които нямат тълкувание, но имат убеждение, че са от Бог. Както в Библията Йосиф и Данаил са били употребени за тълкуване на сънищата на светски царе и Бог се е прославил, така Святият Дух може да даде тълкувание на видения и сънища чрез пророчески личности днес.

Сайтът е място, където всеки може да изпрати свое видение или сън, за което би искал да получи тълкувание, и ако има такова, ние ще се свържем с Вас.