ПРОРОЧЕСКИ ГЛАС

ПОСЛЕДНИ СТАТИИ

Обичаш ли Бога? (3) – Редуване на двете заповеди

В предната част от тази поредица посочихме, че пренебрегването на връзката между двете най-големи заповеди е капан, в който мнозина могат да попаднат. В тази статия ще обърнем внимание на

Обичаш ли Бога? (2) – Двете канавки

В увода на настоящата поредица посочихме, че първата най-голяма Божия заповед е до толкова обвързана с втората, че пренебрегването на връзката помежду им е един от най-големите капани, в които можем

Обичаш ли Бога? (1) – Увод

Повечето вярващи биха се учудили от този въпрос. „Нима може християнин да не обича Бога, след като Бог го е избавил от греха и от ада?“ Съгласна съм, че не

Гредата в твоето око

„И защо гледаш съчицата в окото на брат си, а не забелязваш гредата в своето око?  Или как можеш да кажеш на брат си: Брате, остави ме да извадя съчицата,

Като децата (2)

„Истина ви казвам: Който не приеме Божието царство като детенце, той никак няма да влезе в него”. (Марк 10 :15) Първата ми статия „Като децата” беше за това, че децата са

ЛГБТ активизмът и ислямът – двете най-големи заплахи за религиозната свобода в България и в света

И двете идеологии са вдъхновени от едни и същи нечисти духове. И двете мачкат всеки и всичко в стремежа си към „толерантност.” И двете крещят за РАВНИ права, имайки предвид

Що е духовно воюване и има ли то почва у нас? (3)

Ако не си запознат с първите две части на настоящата статия, съветвам те да ги прочетеш, преди да продължиш: Част 1, Част 2. В тази трета част ще разгледаме една

Що е духовно воюване и има ли то почва у нас? (2)

Преди да продължим със следващата „свещена крава” на учението за духовното воюване, бих искал да се опитаме да изясним естеството и ранговете на няколкото категории тъмни духовни сили, споменати в

Що е духовно воюване и има ли то почва у нас? (1)

Духовното воюване (ДВ) е една от най-противоречивите и оспорвани теми в съвременната Църква. Мненията относно естеството му варират от пълното отричане до склонността да се търси дявол зад всеки храст.

Градежът на Божието царство

Сън Семейството ни решихме, че е време да се разширим. За целта на жилището, което вече имахме, щяхме да доизградим пристройка. В момента, в който започнахме градежа, съседите започнаха да

Сънувах „грабването“ на Църквата!

Въпреки че трепетно очаквам завръщането на Господ Исус Христос (Евреи 9:28), в над 120-те ми статии на този сайт, думата „грабване” (описваща теологическата концепция за събирането на християните от земята

Израстване в Бога и истинската победа над врага – цялото поучение

Знаем, че всеки, който приеме Исус Христос за свой личен Господ и Спасител, бива преселен от царството на тъмнината в Царството на светлината (Колосяни 1:13). Там, вече като новороден (1

Израстване в Бога и истинската победа над врага (19) – Заключение

В предишната статия приключихме изучаването си на дявола като трети основен враг на духовния растеж, като посочихме как най-ефективно можем да му противостоим. В поредицата „Израстване в Бога и истинската

Израстване в Бога и истинската победа над врага (18) – Как най-ефективно да противостоим на дявола?

В предната статия изучавахме конкретните действия на дявола против християните. В тази част ще разгледаме как най-ефективно можем да се противопоставяме на неговите дела, чиято цел е да възпрепятстват духовния

Израстване в Бога и истинската победа над врага (17) – Как действа дяволът против нас?

В предната статия изучавахме дявола и неговите стратегии против духовния растеж на християните. В настоящата статия ще разгледаме конкретните начини, по които той действа против нас с цел да се

Израстване в Бога и истинската победа над врага (16) – Дяволът и неговите стратегии

В предната статия изучавахме в по-голяма дълбочина борбата с плътските страсти, като ги разглеждахме в контекста на Христовата победа и цената, която понякога се налага да платим, за да останем

Израстване в Бога и истинската победа над врага (15) – Христовият път към Божията слава

В предната статия разгледахме втората дефиниция на понятието „плът“ и начина, като видяхме, че успешното надделяване над нейните страсти не само влияе на нашето израстване в Бога, но и е

Израстване в Бога и истинската победа над врага (14) – Греховната плът

В предните две статии изучавахме храненето и леността като области, в които виждаме преплитане между двете тълкувания на понятието „плът“, като посочихме, че други две области, които отразяват тази връзка, са

Израстване в Бога и истинската победа над врага (13) – Физическата и духовната леност

В предната статия от поредицата разгледахме храната като първата област, в която ясно виждаме връзката между двете дефиниции на „плътта“ - физическото тяло и падналата човешка природа. В тази статия

Израстване в Бога и истинската победа над врага (12) – Физическата и духовната храна

В предната статия от поредицата разгледахме отношението на физическото ни тяло към нашето освещение. В тази част насочваме вниманието си една от областите, в които се вижда преплитане между двете дефиниции

ЦЕЛ НА САЙТА: 

Всеки християнин, който е приел Исус Христос за свой личен Господ и Спасител, има лична връзка с Бог. В Библията пише, че за разлика от немите идоли Бог е активен – Той говори на вярващите и действа мощно в живота им.

Този сайт е място, където християни публикуват нещата, които Святият Дух им е разкрил относно Бог и света, в който живеем. Тези публикации са в четири категории:

Видения;

Сънища;

Откровения;

Пророчества.

Сайтът също е място, където се публикуват Божиите новини: свидетелства за чудесата, които Бог е извършил. Бог постоянно спасява, изцелява, избавя, снабдява! Ние не приемаме Неговите дела за даденост, a сме благодарни и искаме да Го прославим. Свидетелството на Исус Христос е духът на пророчество!

Много хора получават видения и сънуват сънища, за които нямат тълкувание, но имат убеждение, че са от Бог. Както в Библията Йосиф и Данаил са били употребени за тълкуване на сънищата на светски царе и Бог се е прославил, така Святият Дух може да даде тълкувание на видения и сънища чрез пророчески личности днес.

Сайтът е място, където всеки може да изпрати свое видение или сън, за което би искал да получи тълкувание, и ако има такова, ние ще се свържем с Вас.