ПРОРОЧЕСКИ ГЛАС

ПОСЛЕДНИ СТАТИИ

Пречистващ огън

Огнена вихрушка! Огън пояждащ! Сеното, сламата, дървото! Най-напред в Моя дом, а после през земята. Огнен пламък ще оближе до чисто, гладко и равно, до дъно. Ще остане само това,

Защо страхът от Бога е начало на мъдростта

„Страхът от Бога е начало на мъдростта“ е една от често цитираните фрази от Библията, но даваме ли си сметка защо именно страхът от Бога е в основата на мъдростта?

„Гледай ги как се блъскат!“

Американският футбол не е от любимите ми спортове, но наскоро Святият Дух използва тази игра, за да ми покаже една аналогия с духовния свят. През март 2019 г. имах сън,

Изкушенията на Сатана

„Тогава Исус бе отведен от Духа в пустинята, за да бъде изкушаван от дявола. И след като пости четиридесет дни и четиридесет нощи, най-после огладня. И така, изкусителят дойде и

Римски гамбит

или Kакво е общото между 11-ти септември, Нотр Дам и древна Персия? Преди няколко месеца публикувахме сън, който имах преди около три години и който визира действия на Католическата църква,

Кога сме призвани да даваме плод?

Да разгледаме един популярен стих от Божието Слово - случката със смокинята: „И като видя отдалеч една разлистена смокиня, дойде, като търсеше плод на нея; но като дойде до нея,

Добри дела

„Защото сме Негово творение, създадени в Христа Исуса за добри дела, в които Бог отнапред е наредил да ходим.“ (Ефесяни 2:10) Святият Дух ми откри смисъл в този стих, който

Времето на живота…

- Сине? - Да, Татко? - Недей мисли по кой път да минеш! Защото твоите пътища са винаги кратки, а Моите дълги! - Но защо, Господи? - Защото си кратковременен

Внимавай на доктрината си!

„Да имаш правилната доктрина не е толкова важно, колкото единството между братята или освобождението на пленниците“. През годините съм чувал различни вариации на това твърдение, предимно от проповедници, имащи доктринален

Плодът на уединението

Дълбочината на твоята подготовка в уединение определя ефективността в службата ти към множествата. „Добро е да се надява някой и тихо да очаква спасението от Господа. Добро е за човека

Коя е „правата вяра“?

В статията „Каква е целта на вярата ни?“ показахме, че основната цел на християнската вяра е да познаем Бога, като ни е обещано, че нашето Богопознание ще произведе плод в

Истинският просперитет

„А патриарсите завидяха на Йосиф и го продадоха в Египет; обаче Бог беше с него“ (Деяния 7:9) Няма значение кой е срещу теб. Докато Бог е откъм теб, ти си

Ключът към всяка победа

Простотата на твоето посвещение към Христос, а не сложността на човешката доктрина, е главната предпоставка за това ти да живееш победоносно във времената, които предстоят. Всяко отклонение от тази простота

„Безименният“ млад човек, повлиял животите на милиарди

Невъзможно е да си представим християнската цивилизация без апостол Павел. Неговите писания и служение са оказали влияние върху животите на милиарди хора. За съжаление обаче още не съм чул никой

За силните, слабите, смирението и най-голямото добро

Това е последното от 8 поучения, които имах привилегията да напиша за Библията с Лия: 365 дни приключение с Библията. Прочит: Римляни 15 и Римляни 16 За разлика от светът, който ни учи да употребяваме

Почит, данъци и любов към ближния

Това е седмото от 8 поучения, които имах привилегията да напиша за Библията с Лия: 365 дни приключение с Библията. Прочит: Римляни 13 и Римляни 14 Апостол Павел заповядва на християните да се покоряват на

Повече „бъди“, отколкото „прави“

Това е шестото от 8 поучения, които имах привилегията да напиша за Библията с Лия: 365 дни приключение с Библията. Прочит: Римляни 11 и Римляни 12 Ако разбираме, че сме били съединени с Бога чрез

В Христос е спасението!

Това е петото от 8 поучения, които имах привилегията да напиша за Библията с Лия: 365 дни приключение с Библията. Прочит: Римляни 9 и Римляни 10 Повечето от нас разбираме скръбта на апостол Павел за

Победата, която ни води към нашето наследство

Това е четвъртото от 8 поучения, които имах привилегията да напиша за Библията с Лия: 365 дни приключение с Библията. Прочит: Римляни 7 и Римляни 8 Ако поради вярата ни в Христос сме мъртви за

Над какво „царуваме“ като християни?

Това е третото от 8 поучения, които имах привилегията да напиша за Библията с Лия: 365 дни приключение с Библията. Прочит: Римляни 5 и Римляни 6 Вярата ни в Христовата жертва за нас е не само

ЦЕЛ НА САЙТА: 

Всеки християнин, който е приел Исус Христос за свой личен Господ и Спасител, има лична връзка с Бог. В Библията пише, че за разлика от немите идоли Бог е активен – Той говори на вярващите и действа мощно в живота им.

Този сайт е място, където християни публикуват нещата, които Святият Дух им е разкрил относно Бог и света, в който живеем. Тези публикации са в четири категории:

Видения;

Сънища;

Откровения;

Пророчества.

Сайтът също е място, където се публикуват Божиите новини: свидетелства за чудесата, които Бог е извършил. Бог постоянно спасява, изцелява, избавя, снабдява! Ние не приемаме Неговите дела за даденост, a сме благодарни и искаме да Го прославим. Свидетелството на Исус Христос е духът на пророчество!

Много хора получават видения и сънуват сънища, за които нямат тълкувание, но имат убеждение, че са от Бог. Както в Библията Йосиф и Данаил са били употребени за тълкуване на сънищата на светски царе и Бог се е прославил, така Святият Дух може да даде тълкувание на видения и сънища чрез пророчески личности днес.

Сайтът е място, където всеки може да изпрати свое видение или сън, за което би искал да получи тълкувание, и ако има такова, ние ще се свържем с Вас.