ПРОРОЧЕСКИ ГЛАС

  • Търси в Теми

  • Избери Категория

ПОСЛЕДНИ СТАТИИ

Родител

„Ти си ми бил опора от рождението ми; от утробата на майка ми Ти си бил мой благодетел; за Тебе ще бъде винаги хвалението ми.” (Псалм 71:6) Вярно е, че

Пророчествата за коронавируса: как да отсъждаме кое е от Бога и кое не?

Покрай обявената пандемия от коронавирус станахме свидетели на множество предсказания относно края на тази криза, който беше предсказан също така от моя скъп приятел и сътрудник Валери в неговата статия 

Седем критерия, по които да съдим едно пророчество

„Пророчества не презирайте. Всичко изпитвайте, дръжте доброто.” (1 Солунци 5:20 - 21) „От пророците нека говорят само двама или трима, а другите да разсъждават. Ако дойде откровение на някой друг от седящите,

А сега накъде? (Животът след коронавируса)

Преди да продължиш с настоящата статия, бих ти препоръчал да се запознаеш с предната ми публикация по темата, в която описвам истинската причина за случващото се, нещо, което Бог ми

Благовещение

Тя е Мария, Божията майка. Наричат я Дева Мария, Светата Дева, Света Богородица... Била е младо еврейско момиче от племето на Юда, от рода на Давид. Била е сгодена и

Къде сте, силните Ми мъже и жени?

Къде сте, силните Ми мъже и жени, които Ми помагат във война? Въоръжил съм ви със Словото Си и Духа Си! Въоръжени сте с лъкове и можете да си служите

Коронавирусът – справедлив Бог, паднал свят, лудеещи „пророци”

„Понеже мнозина предприеха да съчинят пророчества за събития, за чиито произход и естество и хабер си нямат, видя се добре и на мене, който изследвах подробно всичко от началото, да

Божието слово за мен

Въпросът е жизнено важен за всеки вярващ. „Нима?”, ще каже някой. За да видим дали е така, нека се отнесем до писаното Слово, което трябва да е критерий и ориентир

Коя е „правата вяра“? (20) – Заключителни мисли

В предната част от нашето поучение обърнахме внимание на един важен белег на правата вяра. В тази статия ще обобщим главните елементи на това поучение. Както видяхме, Писанията са изключително

Коя е „правата вяра“? (19) – Важен белег на правата вяра

В предната част от нашето поучение разгледахме третата основна характеристика на правата вяра - „учението, което е според благочестието“ (1 Тимотей 6:3). В тази статия ще обърнем внимание на един важен

Коя е „правата вяра“? (18) – „Учението, което е според благочестието“

В предната статия завършихме поредицата от няколко части, в които разгледахме втория елемент на правата вяра - „Здравите думи на нашия Господ Исус Христос“ - като обърнахме внимание на практическите

Коя е „правата вяра“? (17) – Практически наставления от Господ Исус

В предходните няколко статии от настоящето поучение разгледахме блаженствата, които Господ Исус посочва в Своята Проповед на планината, като в предната част обърнахме внимание на осмото блаженство, касаещо гонението против

Коя е „правата вяра“? (16) – „Блажени гонените заради правдата…“

В предната статия разгледахме седмото блаженство от Проповедта на планината. В тази част ще обърнем вниманието си към осмото блаженство: „Блажени гонените заради правдата, защото е тяхно небесното царство.“ (Матей 5:10) Божията

Коя е „правата вяра“? (15) – „Блажени миротворците…“

В предната статия разгледахме шестото блаженство, което Господ Исус посочва в Своята Проповед на планината. Нека сега обърнем вниманието си към седмото: „Блажени миротворците, защото те ще се нарекат Божии синове.“ (Матей 5:9)

Коя е „правата вяра“? (14) – „Блажени чистите по сърце…“

В предната част разгледахме петото блаженство от Проповедта на планината. Тук ще обърнем внимание на шестото: „Блажени чистите по сърце, защото те ще видят Бога.“ (Мат. 5:8) Думата „чист“ в този стих

Коя е „правата вяра“? (13) – „Блажени милостивите…“

В предната статия разгледахме четвъртото блаженство от Проповедта на планината. Тук ще обърнем внимание на петото: „Блажени милостивите, защото на тях ще се показва милост.“ (Матей 5:7) Милостта е характерна за хората

Коя е „правата вяра“? (12) – „Блажени, които гладуват и жадуват за правдата…“

В предната част разгледахме третото блаженство от Проповедта на планината. Тук ще обърнем внимание на четвъртото: „Блажени, които гладуват и жадуват за правдата, защото те ще се наситят.“ (Матeй 5:6) Думата „правда“

Коя е „правата вяра“? (11) – „Блажени кротките…“

В предната част разгледахме второто блаженство от Проповедта на планината. Тук ще обърнем внимание на третото: „Блажени кротките, защото те ще наследят земята.“ (Мат. 5:5) Думата преведена като „кротък“ е старогръцката дума

Коя е „правата вяра“? (10) – „Блажени скърбящите…“

В предната част разгледахме първото блаженство от Проповедта на планината. В тази част ще обърнем внимание на второто: „Блажени скърбящите, защото те ще се утешат.“ (Матей 5:4) Ходещите в правата вяра са хора,

Коя е „правата вяра“? (9) – „Блажени нищите по дух…“

В предната част идентифицирахме „здравите думи на нашия Господ Исус Христос“ като блаженствата, които Господ изброява в Своята Проповед на планината. В тази част ще разгледаме първото от тях: „Блажени нищите по дух,

ЦЕЛ НА САЙТА: 

Всеки християнин, който е приел Исус Христос за свой личен Господ и Спасител, има лична връзка с Бог. В Библията пише, че за разлика от немите идоли Бог е активен – Той говори на вярващите и действа мощно в живота им.

Този сайт е място, където християни публикуват нещата, които Святият Дух им е разкрил относно Бог и света, в който живеем. Тези публикации са в четири категории:

Видения;

Сънища;

Откровения;

Пророчества.

Сайтът също е място, където се публикуват Божиите новини: свидетелства за чудесата, които Бог е извършил. Бог постоянно спасява, изцелява, избавя, снабдява! Ние не приемаме Неговите дела за даденост, a сме благодарни и искаме да Го прославим. Свидетелството на Исус Христос е духът на пророчество!

Много хора получават видения и сънуват сънища, за които нямат тълкувание, но имат убеждение, че са от Бог. Както в Библията Йосиф и Данаил са били употребени за тълкуване на сънищата на светски царе и Бог се е прославил, така Святият Дух може да даде тълкувание на видения и сънища чрез пророчески личности днес.