ПРОРОЧЕСКИ ГЛАС

  • Търси в Теми

  • Избери Категория

ПОСЛЕДНИ СТАТИИ

Плодът на Духа (7) – Кротост

За разлика от т.нар. „дарби на Духа”, които се проявяват чрез вярващите по усмотрение на Святия Дух и които се изразяват във ВРЕМЕННА, концентрирана и експлозивна помощ предимно за другите,

Плодът на Духа (6) – Вяра/вярност

За разлика от т.нар. „дарби на Духа”, които се проявяват чрез вярващите по усмотрение на Святия Дух и които се изразяват във ВРЕМЕННА, концентрирана и експлозивна помощ предимно за другите,

Плодът на Духа (5) – Благост и милосърдие

За разлика от т.нар. „дарби на Духа”, които се проявяват чрез вярващите по усмотрение на Святия Дух и които се изразяват във ВРЕМЕННА, концентрирана и експлозивна помощ предимно за другите,

Плодът на Духа (4) – Дълготърпение

За разлика от т.нар. „дарби на Духа”, които се проявяват чрез вярващите по усмотрение на Святия Дух и които се изразяват във ВРЕМЕННА, концентрирана и експлозивна помощ предимно за другите,

Плодът на Духа (3) – Мир

За разлика от т.нар. „дарби на Духа”, които се проявяват чрез вярващите по усмотрение на Святия Дух и които се изразяват във ВРЕМЕННА, концентрирана и експлозивна помощ предимно за другите,

Плодът на Духа (2) – Радост

За разлика от т.нар. „дарби на Духа”, които се проявяват чрез вярващите по усмотрение на Святия Дух и които се изразяват във ВРЕМЕННА, концентрирана и експлозивна помощ предимно за другите,

Плодът на Духа (1) – Любов

За разлика от т.нар. „дарби на Духа”, които се проявяват чрез вярващите по усмотрение на Святия Дух и които се изразяват във ВРЕМЕННА, концентрирана и експлозивна помощ предимно за другите,

Бедствия, COVID-19 и Църквата – откровение за България и Европа

Преди да споделя нещата, които вярвам, че Святият Дух ми е показал, бих искал да отбележа, че всички видения и откровения са получени в рамките на цяла една година, през

Три вида изповеди

Темата за ролята и значението на изповедта (категорията включва всички думи, които изговаряме в ежедневието си, а не само тези, свързани със специфичен религиозен ритуал) в християнския живот е една

Ескалация

Ескалация, ескалация, ескалация! На зараза, на омраза, на политически сблъсъци и военни конфликти, На умора, изтощение, изнемога, На стрес, страх, ужас, паника, хаос! На всички нива, във всички системи. Повсеместно.

Мобилизация

Ето, извиквам в съществуване несъществуващото! Извиквам силните Си мъже и жени, силните Си деца! Обичните Ми, чистите Ми, смирените Ми, съкрушените Ми, посветените Ми, огнените ми, дързостните Ми!   Извиквам

Яхве Шалом

Яхве-Шалом, чуй гласа ни! Викаме към Теб! Господи, Ти правиш да престанат войните до края на земята и предотвратяваш конфликти, сблъсъци, кръвопролития – Умиротворяваш! УМИРОТВОРИТЕЛЮ! Поклон пред Теб! Благодарим Ти

Защо Кайрос?

Този въпрос е свързан с една от молитвените инициативи в църквата ни, а именно молитвата за достигане на недостигнатите с евангелието, за жътвата на последното време и за работниците на

„Кой е този необрязан филистимец?!“

Библията говори за човешкия гняв като за част от нашата паднала природа, определя го като едно от делата на плътта (Галатяни 5:19-21), заповядва ни да го държим под контрол (Ефесяни

Медицината: благословение, превърнало се в идол

„Ако Господ не съгради домa, напразно се трудят зидарите”. Прочитайки този стих от Псалм 127, изведнъж разбрах, че медицината се е превърнала в един от боговете на съвременното общество, включително

Новият световен ред – Част 2: Три ключа за оцеляване и триумф в последната битка

Не се заблуждавайте: битката за човешките души само ще се ожесточава с навлизането на Новият световен ред (НСР) в последния стадий на развитие и кулминацията му в мимолетното владичество на Антихрист!

Новият световен ред – Част 1: митове и реалност

През последните няколко десетилетия терминът Нов Световен Ред (НСР), описващ това, което можем да определим като глобална социалистическа диктатура, доби огромна популярност. Само преди няколко дни, в атмосферата на опитите

Жената – скритото оръжие на Бога

Защо Всемогъщият е сложил нежността, финеса, скрита сила и др. в жената? Защо не е сложил всичко в мъжа? Размишлявайки над този въпрос от доста време, стигнах до извода, че

Божията предупредителна система – 7 примера за изпълнили се слова

Тази система е достъпна за всяко новородено дете на Бог. Някои хора използват пасажа от Книгата на пророк Амос (Амос 3:7), за да извлекат тезата, че пророците имат „ексклузивен” достъп

Кръстно време – 10.05.2020

Време разделно. Кръстопътно. Време на аритмия. На излизане от ритъм. В световен мащаб. Трифазно: Мобилизация и въодушевление. Умора и обезсърчение. Срив и апатия. /Но това са психологически реакции. Ние сме

ЦЕЛ НА САЙТА: 

Всеки християнин, който е приел Исус Христос за свой личен Господ и Спасител, има лична връзка с Бог. В Библията пише, че за разлика от немите идоли Бог е активен – Той говори на вярващите и действа мощно в живота им.

Този сайт е място, където християни публикуват нещата, които Святият Дух им е разкрил относно Бог и света, в който живеем. Тези публикации са в четири категории:

Видения;

Сънища;

Откровения;

Пророчества.

Сайтът също е място, където се публикуват Божиите новини: свидетелства за чудесата, които Бог е извършил. Бог постоянно спасява, изцелява, избавя, снабдява! Ние не приемаме Неговите дела за даденост, a сме благодарни и искаме да Го прославим. Свидетелството на Исус Христос е духът на пророчество!

Много хора получават видения и сънуват сънища, за които нямат тълкувание, но имат убеждение, че са от Бог. Както в Библията Йосиф и Данаил са били употребени за тълкуване на сънищата на светски царе и Бог се е прославил, така Святият Дух може да даде тълкувание на видения и сънища чрез пророчески личности днес.