ПРОРОЧЕСКИ ГЛАС

ПОСЛЕДНИ СТАТИИ

Добри дела

„Защото сме Негово творение, създадени в Христа Исуса за добри дела, в които Бог отнапред е наредил да ходим.“ (Ефесяни 2:10) Святият Дух ми откри смисъл в този стих, който

Времето на живота…

- Сине? - Да, Татко? - Недей мисли по кой път да минеш! Защото твоите пътища са винаги кратки, а Моите дълги! - Но защо, Господи? - Защото си кратковременен

Внимавай на доктрината си!

„Да имаш правилната доктрина не е толкова важно, колкото единството между братята или освобождението на пленниците“. През годините съм чувал различни вариации на това твърдение, предимно от проповедници, имащи доктринален

Плодът на уединението

Дълбочината на твоята подготовка в уединение определя ефективността в службата ти към множествата. „Добро е да се надява някой и тихо да очаква спасението от Господа. Добро е за човека

Коя е „правата вяра“?

В статията „Каква е целта на вярата ни?“ показахме, че основната цел на християнската вяра е да познаем Бога, като ни е обещано, че нашето Богопознание ще произведе плод в

Истинският просперитет

„А патриарсите завидяха на Йосиф и го продадоха в Египет; обаче Бог беше с него“ (Деяния 7:9) Няма значение кой е срещу теб. Докато Бог е откъм теб, ти си

Ключът към всяка победа

Простотата на твоето посвещение към Христос, а не сложността на човешката доктрина, е главната предпоставка за това ти да живееш победоносно във времената, които предстоят. Всяко отклонение от тази простота

„Безименният“ млад човек, повлиял животите на милиарди

Невъзможно е да си представим християнската цивилизация без апостол Павел. Неговите писания и служение са оказали влияние върху животите на милиарди хора. За съжаление обаче още не съм чул никой

За силните, слабите, смирението и най-голямото добро

Това е последното от 8 поучения, които имах привилегията да напиша за Библията с Лия: 365 дни приключение с Библията. Прочит: Римляни 15 и Римляни 16 За разлика от светът, който ни учи да употребяваме

Почит, данъци и любов към ближния

Това е седмото от 8 поучения, които имах привилегията да напиша за Библията с Лия: 365 дни приключение с Библията. Прочит: Римляни 13 и Римляни 14 Апостол Павел заповядва на християните да се покоряват на

Повече „бъди“, отколкото „прави“

Това е шестото от 8 поучения, които имах привилегията да напиша за Библията с Лия: 365 дни приключение с Библията. Прочит: Римляни 11 и Римляни 12 Ако разбираме, че сме били съединени с Бога чрез

В Христос е спасението!

Това е петото от 8 поучения, които имах привилегията да напиша за Библията с Лия: 365 дни приключение с Библията. Прочит: Римляни 9 и Римляни 10 Повечето от нас разбираме скръбта на апостол Павел за

Победата, която ни води към нашето наследство

Това е четвъртото от 8 поучения, които имах привилегията да напиша за Библията с Лия: 365 дни приключение с Библията. Прочит: Римляни 7 и Римляни 8 Ако поради вярата ни в Христос сме мъртви за

Над какво „царуваме“ като християни?

Това е третото от 8 поучения, които имах привилегията да напиша за Библията с Лия: 365 дни приключение с Библията. Прочит: Римляни 5 и Римляни 6 Вярата ни в Христовата жертва за нас е не само

Авраамовата вяра, която предшества закона

Това е второто от 8 поучения, които имах привилегията да напиша за Библията с Лия: 365 дни приключение с Библията. Прочит: Римляни 3 и Римляни 4 Има две вярвания относно позицията на евреите спрямо Бог,

Духовна поквара или праведност чрез вяра

Това е първото от 8 поучения, които имах привилегията да напиша за Библията с Лия: 365 дни приключение с Библията. Прочит: Римляни 1 и Римляни 2 Колкото и лъскав и високотехнологизиран

Възможно ли е Исус да МРАЗИ някои доктрини?

Възможно ли е Исус да МРАЗИ доктрините на някои от проповедниците-звезди? Нека хвърлим бърз поглед към Ранната Църква в Ерусалим. Ако оприличим всеки от Апостолите на „Агент 007“ на Небесното

Книгата на твоя живот

Йов не знаеше, че животът му ще се превърне в книга. Както всеки един от нас, той имаше свой дял от проблеми, с които да се справя. Йов не беше

Поема за Бащата и Сина

Кой е като Моя Бог? Кой е като Моя Баща? Кой е като Тебе? Кой може да се издигне над Тебе? О, Татко, Татко, Мой! Кой е като Тебе, няма

Как да местим планини, без те да се „притурят“ и да затрупват овчари?

В Евангелията откриваме не един пример на хора, отиващи при Исус, докосващи Го и получаващи изцеление за телата си. Виждаме също и случаи, в които Той от Своя страна докосва

ЦЕЛ НА САЙТА: 

Всеки християнин, който е приел Исус Христос за свой личен Господ и Спасител, има лична връзка с Бог. В Библията пише, че за разлика от немите идоли Бог е активен – Той говори на вярващите и действа мощно в живота им.

Този сайт е място, където християни публикуват нещата, които Святият Дух им е разкрил относно Бог и света, в който живеем. Тези публикации са в четири категории:

Видения;

Сънища;

Откровения;

Пророчества.

Сайтът също е място, където се публикуват Божиите новини: свидетелства за чудесата, които Бог е извършил. Бог постоянно спасява, изцелява, избавя, снабдява! Ние не приемаме Неговите дела за даденост, a сме благодарни и искаме да Го прославим. Свидетелството на Исус Христос е духът на пророчество!

Много хора получават видения и сънуват сънища, за които нямат тълкувание, но имат убеждение, че са от Бог. Както в Библията Йосиф и Данаил са били употребени за тълкуване на сънищата на светски царе и Бог се е прославил, така Святият Дух може да даде тълкувание на видения и сънища чрез пророчески личности днес.

Сайтът е място, където всеки може да изпрати свое видение или сън, за което би искал да получи тълкувание, и ако има такова, ние ще се свържем с Вас.